Politechnika Lwowska

Politechnika Lwowska

Stefan Banach należał do najwybitniejszych - obok Mikołaja Kopernika i Marii Curie-Skłodowskiej - luminarzy europejskiej nauki (Fot. zstiojar.edu.pl)Związani z Politechniką

Przez kolejne dwudziestolecie Politechnika Lwowska była jedną z najważniejszych uczelni odrodzonej Rzeczypospolitej. W tym okresie wykładowcami uczelni byli:

Stefan Banach – polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej, profesor;
Kazimierz Bartel – polski polityk, minister, profesor, rektor Politechniki Lwowskiej;
Mieczysław Gębarowicz – polski uczony i humanista, historyk sztuki, dyrektor Ossolineum, profesor;
Adam Kuryłło – polski inżynier budownictwa, profesor;
Witold Minkiewicz – polski inżynier architekt, rektor Politechniki Lwowskiej, profesor;
Henryk Mikolasch – polski fotograf i artysta malarz;
Ignacy Mościcki – polski chemik, prezydent Polski, rektor Politechniki Lwowskiej, profesor;
Władysław Nikliborc – polski matematyk, kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej Politechniki Lwowskiej, profesor;
Tadeusz Obmiński – polski architekt, rektor Politechniki Lwowskiej, profesor;
Jan Henryk Rosen – polski malarz, profesor;Jan Sas–Zubrzycki – polski architekt, teoretyk architektury, konserwator sztuki, profesor;
Gabriel Sokolnicki – polski inżynier elektryk, przedsiębiorca, działacz polityczny i społeczny, rektor Politechniki Lwowskiej, profesor;
Włodzimierz Stożek – polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej, kierownik Katedry Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej, profesor;
Teodor Talowski – polski architekt i malarz, kierownik katedry rysunku Politechniki Lwowskiej, profesor;
Kasper Weigel – polski geodeta, kierownik Katedry Miernictwa, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, następnie rektor Politechniki Lwowskiej, profesor;
Maksymilian Thullie – polski inżynier, senator, kierownik Katedry Budowy Mostów, dziekan Wydziału Inżynierii i Wydziału Inżynierii Wodnej, a następnie rektor Politechniki Lwowskiej, profesor;
Julian Zachariewicz – polski architekt, konserwator zabytków, kierownik Katedry Budownictwa, dziekan Wydziału Budownictwa, a następnie rektor Politechniki Lwowskiej, profesor.

Absolwentami Politechniki byli:
Józef Beck – Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej;
Tadeusz Bór-Komorowski – dowódca AK (1943-1944), Naczelny Wódz Wojska Polskiego (1944-1946);
Władysław Sikorski – Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;
Eugeniusz Kwiatkowski – minister skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej, inicjator budowy portu i miasta w Gdyni;
Witold Minkiewicz – polski inżynier architekt;
Jędrzej Moraczewski – Prezes Rady Ministrów, Minister robót publicznych.

Jako ciekawostkę można podać, że na politechnice studiował też Stepan Bandera. We wrześniu 1928 roku zapisał się na Wydział Rolniczo-Leśny Politechniki Lwowskiej. Pierwsze 2 lata studiował we Lwowie, następne dwa w Dublanach, gdzie mieściła się siedziba Wydziału Rolniczo-Leśnego. Po 8 semestrach uzyskał absolutorium, jednak w związku z ożywioną działalnością polityczną nie obronił dyplomu. Podczas studiów był przyjacielski wobec ludzi myślących jak on, całkiem inny miał jednak stosunek do osób „nieideowych”. Na ich temat wypowiadał się pogardliwie: „Ciemny naród. Ni czytaty, ni pysaty”, kolegom ze studiów, którzy nie interesowali się polityką, odmawiał podania ręki.

 

Krzysztof Szymański

Tekst ukazał się w nr 4 (152), 28 lutego – 15 marca 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X