Pogrzeb Ireny Zappé

Pogrzeb Ireny Zappé

17 lipca trzy pokolenia lwowskich Polaków pożegnało zmarłą w wieku 94 lat Irenę Zappé, która w swoim mieszkaniu uczyła ich religii, języka polskiego i tradycji przodków. Mszy św. pogrzebowej w kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały. Po raz pierwszy władze miasta zezwoliły na pogrzeb w dotychczas nie zwróconej katolikom świątyni.

„Całe życie śp. Ireny Zappé było dla Boga, dla Kościoła. Sercem była przywiązana do tej świątyni i teraz stąd idzie na wieczny odpoczynek, do wiecznej radości” – powiedział ks. Włodzimierz Kuśnierz, proboszcz parafii.

Biskup Leon Mały, który wiele lat był proboszczem parafii św. Marii Magdaleny podkreślił, że Zmarła wypełniła swoje serce Bożą miłością, łaską wiary i nadzieją. „Bóg dla niej był zawsze tu obecny. Wszechmogący Bóg dał jej przeżyć różne systemy nieludzkiego życia stworzonego rękoma samych ludzi. W tym wszystkim pozostawała ona latarnią, która nigdy nie zgasła. Bóg posługiwał się nią aby ukazywać swoją obecność w tym świecie” – zaznaczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej.

W koncelebrze byli też kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. Władysław Grymski, ks. Selestyn Derunow i ks. Władysław Derunow. Ks. Włodzimierz Kuśnierz podziękował konsulatowi generalnemu RP we Lwowie, który zaangażował się bardzo w organizację uroczystości pogrzebowych. Polską placówkę dyplomatyczną reprezentowali konsul Marcin Zieniewicz, konsul Jacek Żur i konsul Marian Orlikowski. Hołd zmarłej oddali również przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, TKPZL, innych polskich organizacji.

Msza św. pogrzebowa w kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie (Fot. Marian Fruzyński)Irena Zappé została pochowana na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, tak jak sobie tego życzyła, obok matki.

Irena Zappé urodziła się w Zaleszczykach w woj. tarnopolskim 5 maja 1919 roku w wielodzietnej rodzinie urzędnika kolejowego i nauczycielki. Po zdaniu matury we Lwowie w gimnazjum sióstr urszulanek podjęła studia geologiczne na Uniwersytecie Lwowskim. We wrześniu 1939 roku jako harcerka brała czynny udział w akcjach obronnych miasta i w służbie sanitarnej w szpitalach lwowskich. W czasie okupacji niemieckiej działała w konspiracji jako kolporter prasy podziemnej. Po ponownym zajęciu Lwowa przez sowietów w 1944 podjęła studia na Akademii Weterynarii we Lwowie.

W okresie sowieckim, wspólnie ze swoją siostrą Jadwigą, prowadziła działalność edukacyjną i religijną wśród polskiej młodzieży Lwowa, otaczając pomocą osoby samotne i potrzebujące, w tym księży. Za tę działalność była represjonowana przez władze komunistyczne.

W 2008 roku siostry Zappé otrzymały przyznany przez IPN tytuł Kustosza Pamięci Narodowej za swoją działalność wychowawczą.

Konstanty Czawaga

Tekst ukazał się w nr 13–14 (185–186) 16 lipca – 15 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X