Podziękowanie Fundacji Dziedzictwo Kresowe

Wśród dobroczyńców z Polski, którzy przed świętami bożonarodzeniowymi przybyli na Ukrainę z licznymi darami, zauważyłem też byłego lwowianina Jana Sabadasza, który już od lat mieszka w Warszawie i jest prezesem zarządu Fundacji Dziedzictwo Kresowe.

Po spotkaniu w Lwowskiej Kurii Metropolitalnej z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim powiedział, że wizyta była okazją do podsumowania szerokiej działalności Fundacji w 2017 roku, w szczególności projektów obejmujących współpracę z kościołami archidiecezji lwowskiej, programów pomocowych skierowanych do osób polskiego pochodzenia, działań wspierających edukację i rozwój polskich dzieci na Ukrainie oraz działań propagujących wiedzę historyczną i kulturalną o Kresach wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

Podczas spotkania omówiono również najistotniejsze kwestie związane z tematyką Kresów, w tym dalsze plany i założenia Fundacji na 2018 rok, które będą podstawą przyjętego przez Fundację harmonogramu działań. W trakcie spotkania Jan Sabadasz przekazał metropolicie dar w postaci specjalnie zaprojektowanych słodyczy zawierających herb Jego Ekscelencji, które zostały przekazane kolędnikom w Kurii.

Fundacja Dziedzictwo Kresowe jest znana ze swojej wyjątkowej aktywności w zakresie wspierania Rodaków na Kresach. Już kolejny rok jest organizatorem szczytnej akcji „Paczka dla Rodaka”, w ramach której Polacy mieszkający na Kresach, w okresie przedświątecznym otrzymują paczki, zawierające produkty żywnościowe oraz artykuły chemii gospodarczej. W ramach tegorocznej akcji, odbywającej się pod patronatem honorowym arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, paczki trafiły do Lwowa i Żółkwi. Głównym partnerem akcji jest Bazylika Metropolitalna Wniebowzięcia NMP we Lwowie.

– Akcja Fundacji hołduje jednej z ważniejszych wartości każdego katolika, jaką jest umiejętność dzielenia się z bliźnimi, szczególnie z tymi, którzy tej pomocy potrzebują, i z roku na rok skupia wokół siebie coraz więcej wspierających ją aktywnie ludzi z wielkim sercem dla Kresów – zaznaczył Jan Sabadasz. – Fundacja Dziedzictwo Kresowe przez szereg lat swojej działalności wypracowała sobie zaufanie i życzliwość wielu środowisk, dzięki czemu grono jej przyjaciół, sponsorów i wolontariuszy co roku rośnie, a to przekłada się na skalę i możliwości realizacji przez Fundację kolejnych ważnych przedsięwzięć na rzecz Kresów. Jednym z tematów spotkania z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim było podsumowanie prac konserwatorskich wnętrza kościoła pw. św. Antoniego we Lwowie, który od lat swoją opieką obejmuje Fundacja Dziedzictwo Kresowe. W minionych latach Fundacja zrealizowała skomplikowane prace konserwatorskie trzech ołtarzy, w tym ołtarza głównego. Wartość tylko ubiegłorocznych prac przy ołtarzu Matki Bożej wyniosła prawie 140 000 zł. W przyszłym roku zaplanowano renowację kolejnych, zabytkowych części wnętrza kościoła – powiedział prezes Fundacji.

Działalność Fundacji Dziedzictwo Kresowe skupia się także na wspieraniu wielu inicjatyw mających na celu kultywowanie i propagowanie polskich tradycji i kultury, w tym obchodów świąt patriotycznych i religijnych na Kresach. W ramach tego zakresu działalności, na potrzeby obchodów Święta Trzech Króli Fundacja m.in. sfinansowała zakup ponad 300 koron królewskich dla parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Mościskach, które są jednym z większych ośrodków Polaków na Ukrainie i znane są z dużej aktywności w zakresie propagowania polskiej kultury na tym terenie. Wspomniany dar uświetnił Orszak Trzech Króli, który tradycyjnie 6 stycznia przeszedł ulicami Mościsk.

W imieniu redakcji Kuriera Galicyjskiego życzymy Fundacji Dziedzictwo Kresowe dalszego rozwoju i sukcesów na miarę kolejnej Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą za swoją dotychczasową działalność oraz zasługi na rzecz propagowania polskiej kultury za granicą i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego otrzymała Fundacja w 2017 roku.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 1 (293) 15-29 stycznia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X