Spotkanie opłatkowe w Samborze

Spotkanie opłatkowe w Samborze

20 stycznia br. w Domu Polskim w Samborze odbyło się spotkanie opłatkowe.

Na spotkaniu byli obecni: konsul RP we Lwowie Krzysztof Jachowicz, delegacja z Brzozowa na czele z burmistrzem Józefem Rzepką i kapela „Przysietczanie” z Przysietnicy, dziekan samborskiego dziekanatu proboszcz parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela ks. Andrzej Kurek, s. Elżbieta ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, pani dyrektor Krystyna Husarz i grono pedagogiczne Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Pawła II w Samborze, prezes TKPZL oddział w Żółkwi Helena Zawierucha z mężem oraz prezes TKPZL z Łanowic Walery Tracz z żoną, poprzedni prezesi TKPZL w Samborze, zespół „Raj”, członkowie zarządu i członkowie Towarzystwa.

Na początku spotkania usłyszeliśmy piękną kolędę „Mario, czy ty wiesz?” w wykonaniu Julianny Kytowej. Następnie prezes Maria Ziembowicz przywitała wszystkich gości, złożyła życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosiła do słowa konsula Krzysztofa Jachowicza. Pan konsul również złożył zebranym najserdeczniejsze życzenia, życząc między innymi, aby rodacy z Polski nie zapominali o Polakach na Ukrainie. Prosząc do słowa następnego gościa, burmistrza Brzozowa pana Józefa Rzepkę, pani prezes powiedziała, że rodacy z Polski pamiętają o nas i najlepszym przykładem jest tutaj właśnie delegacja z Brzozowa. Urząd Gminy Brzozów już od kilku lat w różnoraki sposób pomaga i wspiera naszą działalność, m.in. poprzez przekazywanie pieniędzy na wykończenie piętra w Domu Polskim, paczek żywnościowych, zniczy. Pan burmistrz złożył życzenia, podziękował Polakom z Sambora za to że są, że podtrzymują polskie tradycje, zapewnił o pamięci o nich i wręczył telewizor dla Domu Polskiego. Delegacja z Brzozowa przywiozła również paczki żywnościowe, które zostaną rozdane starszym i samotnym osobom.

Następnie usłyszeliśmy kilka kolęd w wykonaniu kapeli „Przysietczanie” z Przysietnicy (gmina Brzozów), po czym ksiądz proboszcz Andrzej Kurek rozpoczął modlitwę i błogosławieństwo. Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem serdeczne życzenia.

Po poczęstunku na scenę wyszedł zespół „Raj”, działający przy TKPZL w Samborze, i wykonał kilka kolęd. Było również wspólne kolędowanie, w tym celu przygotowano małe śpiewniki z kolędami i pastorałkami. Panie z Koła Gospodyń Polskich zaśpiewały stare pastorałki, których już nie usłyszymy w kościele. Wszyscy obecni też mogli kolędować, korzystając ze śpiewników.

Na zakończenie kapela „Przysietczanie” zaśpiewała polskie piosenki ludowe. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze spotkania, i goście i gospodarze cieszyli się, że mogli wspólnie tak pięknie spędzić czas.

Dom Polski w Samborze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X