Partnerstwo – klucz do jedności Polaków

Partnerstwo – klucz do jedności Polaków

W dniach 23 września – 1 października 2012 r. w ośrodku szkoleniowym Dom Nasutów w Nasutowie k. Lublina został zrealizowany projekt „Partnerstwo – klucz do jedności Polaków”, organizatorem którego było Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu.

 

Projekt został współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt był skierowany do liderów, aktywnych członków i przewodniczących polskich organizacji młodzieżowych, skupiających młodzież z obwodu żytomierskiego na Ukrainie, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju środowiska polskiego.

 

W projekcie wzięło udział 30 młodych aktywnych przedstawicieli dziesięciu polskich organizacji obwodu żytomierskiego, m.in.: Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu; Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA obwodu Żytomierskiego; Społecznej Organizacji Dzieci i Młodzieży „Źródło” w Irszańsku; Miejskiej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Polskie Bractwo Szlacheckie”; Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Związek Szlachty Polskiej”; Berdyczowskiego Rejonowego Stowarzyszenia Polaków „Rodzina”; Obwodowej Organizacji Społecznej „Studencki Klub Polski”; Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu; Klubu Sportowego „Wilcze góry” działającego przy Polskim Towarzystwie Naukowym w Żytomierzu; Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego im. J. Lublińskiego w Nowogradzie – Wołyńskim; Żytomierskiej Obwodowej Społecznej Młodzieżowej Organizacji „Asocjacja Polaków Żytomierszczyzny”. Warto również zaznaczyć skład uczestników, wśród których było: 4 prezesów, 6 wice-prezesów, 6 członków zarządu, 2 zastępców prezesów oraz 12 najaktywniejszych członków wymienionych organizacji.

Podstawowym założeniem przy opracowywaniu programu projektu przez organizatorów było stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy aktywną polską młodzieżą oraz polskimi organizacjami młodzieżowymi obwodu żytomierskiego poprzez rozwój osobisty i interpersonalny uczestników, a także zwiększenie ich świadomości w zakresie potrzeb współpracy w środowisku polonijnym. Cel projektu został osiągnięty poprzez odpowiedni dobór metod szkoleniowych przez trenerów. Trenerzy położyli nacisk przede wszystkim na aktywne metody szkoleniowe takie, jak praca w grupach, outdoor, indywidualna praca z trenerem, rysowanie mandali, metody relaksacyjne czy interaktywne prezentacje, do niezbędnego minimum ograniczając wykłady i prezentacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X