Niezwykłe spotkanie u stóp pani kalwaryjskiej

O prezentacji dzieła profesora Zenona Błądka „Wszystko dzięki Opatrzności. Drogi życia Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego”.

7 grudnia 2015 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało po raz pierwszy uroczyście zaprezentowane monumentalne dzieło prof. Zenona Błądka „Wszystko dzięki Opatrzności. Drogi życia Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego” opublikowane przez warszawską Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną ADAM. Stanowi ono trzecią cześć tryptyku poświęconego JE ks. kardynałowi.

Uroczystość poprzedziła msza św. w bazylice klasztoru, niejako u stóp Pani Kalwaryjskiej, odprawiona przez ks. kard. Mariana Jaworskiego oraz ks. kard. Franciszka Macharskiego w asyście ks. bpa Mariana Buczka oraz ks. kustosza sanktuarium kalwaryjskiego o. Azariasza Jacka Hess, który wygłosił głęboką w swym przesłaniu okolicznościową homilię. We mszy św. uczestniczyli licznie przybyli kapłani z archidiecezji lwowskiej, ojcowie z klasztoru, a także proboszcz Andrzej Stopyra z Lubaczowa. Wśród wielu uczestników spotkania znaleźli się przyjaciele i znajomi księdza kardynała, przedstawiciele katolickich mediów. O godz. 15:30 wysłuchano w bazylice fragmentów oratorium w hołdzie wdzięczności Janowi Pawłowi II za nawiedzenie archidiecezji lwowskiej (Lubaczów 1991 i Lwów 2001) do poematu „Dwa skrzydła nadziei” Mariusza Olbromskiego. Muzykę do tego utworu skomponował Wincenty z Krakowa (Szmit), a utwór wykonał chór kameralny „Organum” z Krakowa pod kierownictwem Bogusława Grzybka z kościoła Mariackiego w Krakowie. Partie solowe zaprezentowali Wiktoria Bisztuga – sopran i Marcin Wolak – bas-baryton. W programie godzinnego koncertu znalazły się też najsławniejsze pieśni maryjne, począwszy od Bogurodzicy, po słynną pieśń do słów Juliusza Słowackiego.

O godz. 16:30 w Sali Papieskiej miała miejsce prezentacja przez autora i wydawcę wspomnianego dzieła-albumu. Autor, Zenon Błądek jest wybitnym architektem, profesorem i wieloletnim wykładowcą akademickim Politechniki Poznańskiej, Wyższej szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie i Wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W latach 1983-2008 ściśle współpracował z metropolią lwowską, między innymi wykonując projekty architektoniczno-urbanistyczne: Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie – Brzuchowicach, Domu Arcybiskupów we Lwowie, Ośrodka Oazowo-Pobytowego w miejscowości Jaremcze. Wieloletnie podróże na teren metropolii lwowskiej pozwoliły mu też poznać osobowość i dzieło odnowienia archidiecezji przez ks. kard. Mariana Jaworskiego.

We wstępie do monumentalnej pracy ksiądz kardynał Jaworski napisał: „Niniejsza książka pana profesora Zenona Błądka „Wszytko dzięki Opatrzności Bożej – drogi życia Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego” stanowi trzecią część dzieła autora poświęconego archidiecezji lwowskiej w latach 1991-2008 w nawiązaniu do innych wielkich wydarzeń w historii Polski. W niektórych z tych wydarzeń przyszło mi na swój sposób uczestniczyć, stąd też taki tytuł książki. Poprzednie dwa tomy i obecny to wyłącznie inicjatywa samego pana profesora Zenona Błądka. Opatrzność Boża zrządziła, że znalazł się człowiek z dalekiego Poznania we Lwowie, który zaangażował się ofiarnie i bezinteresownie w odnowienie, renowację wielu świątyń i innych kościelnych budowli, a nade wszystko w przystosowanie dawnych budynków sanatoryjnych na seminarium duchowne i zapoczątkowanie odnowy domu biskupiego. Jako czynny uczestnik tego, co działo się w tamtym okresie w archidiecezji lwowskiej, starał się następnie udokumentować wszystkie wydarzenia z benedyktyńską dokładnością i pracowitością. Połączył słowo i obraz, własny opis i archiwalne zdjęcia w jedną całość, aby utrwalić pamięć tych wydarzeń będących dziełem Pańskim”.

Po wystąpieniu prof. Zenona Błądka, który bardzo ciekawie przedstawił dzieje powstawania tej książki, głos zabrał Adam Mazur, prezes Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej ADAM, która właśnie w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia swej działalności i jest jedną z najbardziej zasłużonych katolickich firm wydawniczych w kraju. W ciągu tych lat opublikowała ponad dwa tysiące różnego rodzaju książek i albumów. Prezentowane dzieło prof. Zenona Błądka liczy 368 stron. Zostało wyjątkowo starannie opracowane i opublikowane. Praca z wielu względów ma charakter wyjątkowy i historyczny, jest szczególnie cenna. Z jednej strony ma ona ogromną wartość dokumentacyjną, a z drugiej – jest pogłębioną i rzetelną, a przez to odkrywczą refleksją osnutą na podstawie zgromadzonych dokumentów, wypowiedzi, umiejętnie wybranych cytatów z dzieł, opracowań, wywiadów. Stanowi niezwykły plon żmudnej i wieloletniej pracy. Dodatkowym wielkim jej walorem jest zamieszczony w niej zbiór zdjęć przedstawiający fakty z biografii ks. kardynała, dziejów Kościoła, metropolii lwowskiej. Bezcenne są w niej liczne, często publikowane po raz pierwszy, unikalne fotografie dotyczące postaci ks. Karola Wojtyły –biskupa, arcybiskupa, kardynała, Jana Pawła II, świętego papieża.

Dzieło prof. Zenona Błądka w całości dotyczy niezwykłej biografii metropolity lwowskiego, kardynała, osoby o niezwykłej skromności, a zarazem jednej z najznakomitszych postaci w dziejach współczesnego Kościoła. Poprzez ukazanie losów tego wyjątkowego kapłana rodem ze Lwowa od wczesnej młodości, aż do czasów współczesnych – uczonego i człowieka, współpracownika Jana Pawła II i bliskiego przyjaciela od lat pięćdziesiątych, księcia Kościoła – wiernego do końca – autor przedstawia w sposób ogromnie interesujący wiele zagadnień zarówno dla archidiecezji lwowskiej, Kościoła w Polsce, na Wschodzie, jak w ogóle Kościoła powszechnego oraz dziejów zmagań o autonomię nauki katolickiej w zniewolonej przez komunistów Polsce w minionym półwieczu. Charakteryzując postać ks. kardynała, prof. Zenon Błądek stosuje w swej pracy metodę jakby „wielokrotnego portretu”. Każdy z nich – każdy z rozdziałów – ukazuje inny aspekt życia i działalności, duchowości ks. kardynała, zwraca uwagę na jeszcze jeden wymiar jego biografii. W czasie lektury napotykamy na tej drodze wiele miejsc naznaczonych szczególną obecnością Bożą. Biografia ks. kardynała obfituje w wiele niezwykłych, często dramatycznych wydarzeń. Napotyka on na początku drogi życia ukochany Lwów Pani łaskawej, później jako alumn Kalwarię Zebrzydowską z kultem Matki Bolesnej, prastary Kraków, Basznię, Poronin, nasz ukochany Lubaczów, znów Lwów i ponownie Kraków. Ta wędrówka obfitująca w tyle upragnionych, przedziwnych łask Bożych, zatacza poprzez lat dziesiątki jakby wielki krąg. Na drodze tej jawią się także wielkie postacie, jak ks. abpa Eugeniusza Baziaka, metropolity lwowskiego, wygnańca z prastarej metropolii, ks. Karola Wojtyły, z którym ks. Marian Jaworski zaprzyjaźnił się w latach pięćdziesiątych w Krakowie. Dzieje trwającej półwiecze przyjaźni z ks. Karolem Wojtyłą, dzisiejszym świętym – to błogosławiony czas wspólnych zainteresowań i fascynacji filozofią chrześcijańską, teologią, działalnością duszpasterską w krakowskim środowisku akademickim, twórcza współpraca w dziedzinie obrony autonomii nauki katolickiej w PRL-u, czy w okresie późniejszym wielka odbudowa systematycznie niszczonego po 17 września 1939 roku przez okupanta sowieckiego Kościoła lwowskiego. Inny „portret” w tej pracy ukazuje ks. kardynała jako cenionego i oryginalnego filozofa, który zapoczątkował – jak to podkreślają znawcy przedmiotu – badania nad filozofią religii w Polsce; teologa, autora wielu wyjątkowo cennych ujęć w tym zakresie, przez długi okres profesora i wykładowcę uczelni katolickich, współtwórcę i pierwszego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Także – kolejno – lwowskiego biskupa, arcybiskupa, pierwszego kardynała w dziejach prastarej metropolii lwowskiej, drugiej w dawnej Rzeczypospolitej po gnieźnieńskiej, jeśli chodzi o czas powstania. Poprzez poznanie tych faktów z niezwykłej biografii ks. prof. kardynała Mariana Jaworskiego, na którego drodze życia wciąż jawiła się Opatrzność, dzisiejszy czytelnik może znacznie pogłębić swą refleksję religijną, filozoficzną i historyczną. Stąd – jak sądzę – dzieło prof. Zenona Błądka powinno znaleźć się nie tylko w bibliotekach parafialnych, ale w każdym domu.

Spotkanie przebiegało w niezwykle serdecznej i radosnej atmosferze. Na zakończenie zabrał głos ks. kardynał, który podziękował wszystkim za przybycie i pobłogosławił zebranych. Wracałem z tego spotkania w poczuciu – jak zapewne wielu jego uczestników – że uczestniczyłem w wydarzeniu wielkiej wagi dla kultury chrześcijańskiej, wyjątkowo pięknym.

Mariusz Olbromski
Tekst ukazał się w nr 2 (246) 29 stycznia – 15 lutego 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X