Musimy zbudować mocne podstawy porozumienia

Musimy zbudować mocne podstawy porozumienia

Obserwatorium astronomiczne na górze Pop Iwan (Fot. archiwum Uniwerytetu Przykarpackiego)A jak rozwija się współpraca Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku z uniwersytetami w Polsce? Myślę tu szczególnie o Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i uniwersytetów ukraińskich.
Z każdym rokiem obserwujemy duże postępy w tej sprawie i bardzo nas to cieszy. Czas, który był poświęcony wyłącznie podpisywaniu umów z uniwersytetami, mamy już za sobą. Obecnie mamy gotową bardzo dobrą bazę prawną wspólnych działań, a to jest bardzo ważne dla realizacji projektów.

Następny krok, który zrobiliśmy, jest o wiele szerszy. Z jednej strony jest to wymiana studentów, z drugiej współpraca dydaktyczna. Trzecią kwestią jest współpraca badawcza naukowców.

Jeśli przyjrzymy się dotychczasowej działalności Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i uniwersytetów ukraińskich, trzeba nadmienić, że jego inicjator Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW, dokładał wielkich wysiłków, żeby te trzy kierunki zostały zrealizowane. Dzięki działalności tego konsorcjum zarówno wykładowcy, jak i studenci oraz doktoranci mają możliwość prowadzenia badań, wyjazdu na różne stypendia (od miesiąca, nawet do roku i dwóch lat). Najważniejsze, iż w ramach konsorcjum, udaje się realizować wspólny program podwójnych dyplomów – ukraińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w programie tym biorą udział: Uniwersytet Przykarpacki, Akademia Kijowsko-Mohylańska i Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie. W najbliższych miesiącach dołączą inne uniwersytety. Akademia Kijowsko-Mohylańska może powiedzieć, że w ich przypadku, ten ważny program jest realizowany już w pełni, ponieważ w ubiegłym roku dwóch studentów skończyło tam takie studia.

Z drugiej strony, nie ograniczamy się jedynie do współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, który jest naszym najważniejszym partnerem. Bardzo owocnie współpraca układa nam się z Uniwersytetem Jagiellońskim. Należy powiedzieć, że nawet projekt dotyczący obserwatorium na Popie Iwanie daje możliwości realizacji ciekawych naukowych projektów odnoszących się do badania flory i fauny Karpackiego Parku Narodowego. Zainteresowani tym są naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy już opracowują z nami wspólny program badawczy. Dążymy też do tego by zainteresować również badaczy z innych polskich uniwersytetów.

Już dziś możemy mówić o tym, że dzięki inicjatywom badaczy polskich, sprawą zainteresowały się uniwersytety z innych krajów Unii Europejskiej. Dzięki temu będzie można prowadzić analizę porównawczą flory i fauny Karpackiego Parku Narodowego i np. przestrzeni alpejskiej. Z punktu widzenia ekologii, biologii i oczywiście turystyki, ma to ogromne znaczenie. Szczególną uwagę poświęcamy też współpracy w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Dzięki tej współpracy możemy korzystać z potężnej bazy eksperymentalnej polskich uniwersytetów. Dotyczy to zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mamy zamiar pogłębić też współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim, który jest bardzo blisko nas, no i oczywiście z Uniwersytetem Warszawskim. To będzie bardzo dobrym podłożem dla naszych badaczy, ponieważ obecnie nie mamy możliwości zakupienia potężnych urządzeń dla eksperymentów naszych fizyków, chemików, biologów. Połączenie wysiłków da nam możliwość korzystania ze współczesnej bazy Unii Europejskiej, którą obecnie dysponują polskie uniwersytety. Mamy nadzieję, ze będzie to skutkowało rozwojem nauki, zarówno ukraińskiej, jak i polskiej.

Dziękuję za rozmowę.
Tekst ukazał się w nr 5 (177) 12–25 marca 2013

 

Czytaj też:

Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X