Kodeks Celny Ukrainy

Kodeks Celny Ukrainy

Ukazało się pierwsze wydanie nowego Kodeksu Celnego Ukrainy w polskiej wersji językowej. Książka została wydana w ramach serii tłumaczeń ukraińskich aktów prawnych na język polski Wydawnictwa Instytutu Integracji Europejskiej.

Publikacja licząca niemal 500 stron zawiera tłumaczenie wszystkich 590 artykułów wraz z postanowieniami końcowymi i przejściowymi obowiązującego kodeksu. Treść publikacji jest na bieżąco aktualizowana.

Opracowanie jest efektem wieloletnich przygotowań i pracy Grażyny Dzwonkowskiej oraz Katarzyny Litwin, przy jednoczesnej konsultacji merytorycznej z Teresą Chomiczewską – ekspertem ds. wspólnotowego prawa celnego (Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej). Przed opublikowaniem tekst tłumaczenia był wielokrotnie sczytywany przez zawodowych tłumaczy oraz weryfikatorów – Polaków i Ukraińców – w celu zapewnienia wierności tłumaczenia, przy jednoczesnym zachowaniu w treści przepisu intencji ukraińskiego ustawodawcy. Praca nad tym przedsięwzięciem wymagała znajomości nie tylko trudnego ukraińskiego języka prawnego, ale również przepisów celnych ukraińskich i polskich (w tym również już nieobowiązujących) i unijnych. Uwzględniając zalecenia organów celnych, Ministerstwa Finansów i kancelarii prawnych, tłumaczenie zostało sporządzone możliwie jak najwierniej w stosunku do oryginału, umożliwiając czytelnikowi samodzielne dokonywanie wykładni przepisów ukraińskiego prawa celnego. Aby ułatwić czytelnikowi korzystanie z tłumaczonej wersji kodeksu, polskie odpowiedniki problematycznych terminów ukraińskich oraz uwagi, pomagające w zrozumieniu tekstu, zamieszczone zostały w przypisach.

Polska wersja językowa Kodeksu Celnego Ukrainy adresowana jest głównie do praktyków, zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianych kontaktów handlowych podmiotów polskich i ukraińskich: radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, a także przedsiębiorców (eksporterów, importerów, międzynarodowych firm transportowych), pracowników organów celnych i innych, oraz sędziów, orzekających w sprawach administracyjnych, cywilnych czy karnych. Może być również pomocna dla studentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, politologii, stosunków międzynarodowych i ekonomii czy ukrainistyki, zainteresowanych rozwijającą się współpracą z sąsiadem zza wschodniej granicy oraz wynikającym z tej współpracy zacieśnianiem stosunków politycznych, ekonomicznych i społecznych.

– Mamy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do lepszego zrozumienia specyfiki ukraińskiego prawa celnego i z powodzeniem będzie wykorzystywana zarówno w praktyce, jak i do celów naukowych czy dydaktycznych. Zapewne będzie stanowiła doskonałe narzędzie pracy również dla tłumaczy języka ukraińskiego – komentuje wydanie drukiem Kodeksu Celnego Ukrainy Katarzyna Litwin.

Trwają prace nad tłumaczeniami innych ukraińskich aktów prawnych.

Książkę można nabyć w księgarni Instytutu Integracji Europejskiej na stronie: www.iei.org.pl

Adam Kulczycki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X