Kategoria: D

Przemysław Dąbkowski
D

Przemysław Dąbkowski

Wierny uniwersytetowi i miastu.  O profesorze Przemysławie Dąbkowskim (1877 – 1950) Powstały w 1918 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski zawdzięcza swój rozwój wielu wybitnym uczonym wywodzącym się z Lublina, ale także znakomitym koryfeuszom nauki pochodzącym spoza tego miasta. Jednym z nich był profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Przemysław Dąbkowski.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz Tadeusz Dołęga-Mostowicz (Fot. pl.wikipedia.org)
D

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Jak zginął Tadeusz Dołęga-Mostowicz? Był najbardziej znanym i najpoczytniejszym polskim pisarzem dwudziestolecia międzywojennego.

Roman Dzieślewski
D

Roman Dzieślewski

Pionier polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego Na rok 2013 przypada 150 rocznica urodzin nestora polskiej elektryki Romana Dzieślewskiego. Był pionierem polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pierwszym polskim profesorem elektrotechniki i autorem pierwszego akademickiego podręcznika elektrycznego „Encyklopedia elektrotechniki”.

Magdalena Dzierżak
D

Magdalena Dzierżak

Płomień pośród lodu Jest w Gornoałtajsku, sennej, pięćdziesięciotysięcznej mieścinie syberyjskiej, wąski zaułek, biegnący wzdłuż rzeczułki Majmy – ulica Nabrzeżna.

Józef Dzierzkowski
D

Józef Dzierzkowski

Niepraktyczny łeb marzyciela Najlepiej znał lwowski salon, stajnię i kasyno, ale równie dobrze poznał meliny i szemrane miejsca dziewiętnastowiecznego miasta. Obserwował i słuchał bywalców tych miejsc, a następnie przenosił ich na karty swoich powieści.

Antoni Durski
D

Antoni Durski

Antoni Durski – ojciec lwowskiego „Sokoła” Jestem prezesem lwowskiej obwodowej organizacji „Sumienie”.

Józef Dietl
D

Józef Dietl

Józef Dietl – wskrzesiciel Krynicy i prezydent Krakowa 135 lat temu, 18 stycznia 1878 roku zmarł Józef Dietl, wybitny polski lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezydent Krakowa.

X