Inauguracja nowego sezonu prac konserwatorskich (cz. I)

Inauguracja nowego sezonu prac konserwatorskich (cz. I)

W kwietniu 2012 roku Departament Dziedzictwa Kulturowego polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w porozumieniu z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej zorganizował cykl polsko-ukraińskich komisji konserwatorskich, inaugurujących sezon prac w 2012 roku w obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego.

 

W tym roku kontynuowane będą prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim, w katedrze rzymskokatolickiej i katedrze ormiańskiej oraz w dawnej kaplicy seminaryjnej przy ul. Winnyczenki. Wstępne badania rozpoczną się w kościele jezuitów. Będzie to już piąty sezon systematycznych wspólnych prac konserwatorskich na terenie Lwowa. Wszystkie projekty konserwatorskie finansowane są ze środków MKiDN. Łączny koszt prac zrealizowanych w latach 2008-2011 wyniósł 2 260 000 PLN (około 5 570 000 UAH).

Komisja rozpoczęła pracę na Cmentarzu Łyczakowskim. Z Polski przyjechali jej członkowie, wśród nich: prof. Jerzy Petrus (Zamek Królewski na Wawelu) i Michał Michalski. Ze strony ukraińskiej obecna była dyrektor Zarządu Ochrony Środowiska Historycznego Lila Onyszczenko.

 

Konsulat Generalny RP we Lwowie reprezentował konsul Marian Orlikowski. W pełnym składzie zebrała się grupa polskich i ukraińskich konserwatorów – bezpośrednich wykonawców prac na terenie Cmentarza Łyczakowskiego. Ze strony polskiej koordynatorem i kierownikiem tych prac jest prof. Jerzy Smaza. Ze strony ukraińskiej – prof. Jurij Ostrowski.

Dyrektor Muzeum „Cmentarz Łyczakowski” Igor Hawryszkewycz powiedział do zebranych: „Jest to już piąty sezon prac konserwatorskich na terenie Cmentarza. Tradycja naszych spotkań z kolegami z Polski na wiosnę dla ustalenia planu działań wydaje dobry plon jesienią, w kształcie odnowionych pomników i grobowców. Jestem wdzięczny stronie polskiej za owocną współpracę. Bardzo liczymy na pomoc finansową MKiDN, tym bardziej, że Muzeum „Cmentarz Łyczakowski” nie otrzymał w 2012 roku żadnego finansowania budżetowego na cele konserwacji zabytkowych nagrobków”.

Następnie prof. Smaza przedstawił listę nagrobków wytypowanych do wspólnych polsko-ukraińskich kompleksowych prac konserwatorskich. Lista obejmuje pięć pozycji, mianowicie: nagrobek Mieczysława Potockiego, grobowiec rodziny Iłariona Święcickiego, nagrobek Antoniego Jabłonowskiego, nagrobek Zosi Lanc, zespół trzech nagrobków rodziny Wiiglów.

Ponadto pracami interwencyjno-zachowawczymi objęte zostaną: grobowiec rodziny Chołoniewskich oraz krucyfiks z nagrobka rodziny Krasuskich. Zostanie wykonana również ekspertyza z zakresu statyki posadowienia grobowca Konstantego Juliana Ordona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X