Inauguracja nowego sezonu prac konserwatorskich (cz. II)

Inauguracja nowego sezonu prac konserwatorskich (cz. II)

Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w porozumieniu z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej zorganizował cykl komisji konserwatorskich inaugurujących sezon prac w 2012 roku w obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego.

W nr 9 Kuriera Galicyjskiego pisaliśmy o tegorocznych pracach konserwatorskich wybranych nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim, jakie będą realizować polscy i ukraińscy specjaliści. Wspólna komisja oceniła również prace planowane w tym roku w katedrze ormiańskiej i w katedrze łacińskiej.

W prastarej świątyni ormiańskiej na komisję czekali kierownik prac konserwatorskich malowideł ściennych Paweł Baranowski z Warszawy i szef zespołu konserwatorskiego drewnianej kaplicy „Ukrzyżowanie” Andrzej Kazberuk. Jak zawsze obecny był proboszcz katedry ks. Tadeos Geworgian i przedstawiciel Ormian lwowskich Wardkes Arzumanian. Paweł Baranowski zaznaczył, że już 15 lipca zespół konserwatorów planuje rozpocząć dalsze prace przy freskach Jana Henryka Rosena. „Nie ma żadnych problemów, jak również i niespodzianek. Wszystko idzie według uzgodnionych planów, – powiedział Baranowski. – Mamy od lat zgrany polsko-ukraiński zespół konserwatorów. Wszyscy z niecierpliwością oczekują na rozpoczęcie prac. W 2012 roku dokończymy konserwację malowideł łuku zachodniego i wejdziemy do nawy północnej. Trzymamy się tej samej technologii. W tym roku uda nam się poddać konserwacji fragment malowideł przy wejściu na północny dziedziniec”. Komisja w najbliższym czasie ma też przyjąć koncepcję dalszych prac konserwatorskich w katedrze ormiańskiej. Sprawa w tym, że cztery lata temu, gdy rozpoczęto, najbardziej zniszczonymi i potrzebującymi natychmiastowej konserwacji były freski na ścianie południowej i na łuku zachodnim. W trakcie czterech sezonów konserwatorskich cała polichromia ścienna w tej części katedry została odnowiona i częściowo zrekonstruowana. Obecnie odnowione freski wyglądają znacznie lepiej niż zachowane po stronie północnej i w prezbiterium. Czy zatem należy zmienić koncepcję i poddać rzetelnej konserwacji wszystkie malowidła, czy też ograniczyć się tylko do oczyszczenia lepiej zachowanych? Wszystko przemawia za tym by prowadzić konserwację dalej. Pytanie nie jest tak oczywiste, bo prace przedłużą się o 4-5 lat i będą kosztować pokaźną sumę.

Znacznie więcej problemów jest z ustawieniem przy ścianie bocznej kamienicy sąsiadującej z katedrą drewnianego ołtarza „Ukrzyżowanie” („Golgota”). Kierownik polsko-ukraińskiego zespołu Andrzej Kazberuk zapoznał zebranych z tokiem prac konserwatorskich przy samym ołtarzu. Prace trwają trzeci rok z rzędu i widoczne są już wyniki bardzo precyzyjnego podejścia konserwatorów do swego trudnego zadania. Ołtarz rozebrano na 250 części. Każda z tych części była poddana osobno konserwacji, a również w odpowiednich miejscach wznowiono polichromię. W muzeach lwowskich odnaleziono dwie figury, ale bez głów. Obydwie figury odnowiono, ratując starą polichromię. Teraz artyści dorabiają głowy. Centralna figura Chrystusa na krzyżu już jest całkowicie odnowiona. Najważniejszy problem polega na tym, że narożnik ściany kamienicy i jej fundamenty znajdują się w opłakanym stanie. Andrzej Kazberuk powiedział, że bez remontu budynku nie ma mowy o montażu kaplicy na stare miejsce. Za remont budynku i jego wykonanie odpowiada Lwowska Rada Miejska. Dopiero 15 maja rozpoczęto ustawianie rusztowań. Czy uda się wszystkie prace remontowe wykonać w 2012 roku – to pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi. Harmonogram prac remontowych i tak jest już mocno przekroczony. Co do samego drewnianego ołtarza, to wszystkie prace konserwatorskie powinny zostać zakończone do połowy lipca 2012 roku. Rewaloryzacji poddano też trzy epitafia rodziny Augustynowiczów. Trzeba je również zainstalować na elewacji tegoż budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X