Inauguracja nowego sezonu prac konserwatorskich (cz. II)

Inauguracja nowego sezonu prac konserwatorskich (cz. II)

Andrzej Kazberuk i proboszcz katedry ormiańskiej ks. Tadeos Geworgian (Fot. Jurij Smirnow)Kazberuk oświadczył, że „nie rozpoczniemy montażu kaplicy i epitafiów dopóki nie będzie skończony remont budynku. Najpierw remont – później montaż”. Przedstawiciel MKiDN Michał Michalski podsumował: „Trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby ten remont konsekwentnie zakończyć”.

Prace w katedrze łacińskiej zreferował konserwator Jan Wiłkojć z Krakowa. Podczas posiedzenia komisji obecny był proboszcz katedry ksiądz Jan Nikiel. W 2012 roku rozpocznie się już czwarty etap prac w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Przed konserwatorami jeszcze wiele odpowiedzialnych prac. Konieczne są: remont i uszczelnienie latarni kaplicy, zakończenie konserwacji polichromii sklepienia, scalenie odnowionych malowideł z całością dekoracji kaplicy, rewaloryzacja czterech zabytkowych witraży, odnowienie XVIII-wiecznych stiukowych sztukaterii. Komisja w całości zaakceptowała plany konserwatorów na 2012 rok. Profesor Janusz Smaza z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie poinformował obecnych, że jego dyplomantka Marta Szymkowiak przeprowadzi konserwację nagrobka kupca lwowskiego Stanisława Hanela. „Będzie to jej praca magisterska – podkreślił Smaza. – Musi wykonać prace w ściśle określonych terminach, mianowicie czerwiec – październik 2012 roku”.

Nadal również nierozwiązane problemy z zawilgoceniem podziemi katedry. Istnieją kontrowersje związane z wyborem systemu ogrzewania świątyni. O tych i innych sprawach mówił ks. proboszcz Jan Nikiel. Poszukuje on różnych możliwości pozyskania specjalistów i środków na ten cel. Projekt ogrzewania będzie robiony w Przemyślu. Dr Stanisław Kaczmarczyk wykonał na zlecenie MKiDN ekspertyzę zawilgocenia fundamentów i murów.

Komisja omówiła również plany konserwacji malowideł ściennych na klatce schodowej Pałacu Arcybiskupiego oraz drugi, końcowy etap prac przy osuszaniu fundamentów dawnej kaplicy seminaryjnej przy kościele Matki Boskiej Gromnicznej. Dopiero po zakończeniu tych pracochłonnych prac można będzie przystąpić do konserwacji cennej polichromii Jana Henryka Rosena w tej kaplicy.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 13 (161) 17–30 lipca 2012 (dokończenie z nr 9)

 

Zobacz także: Inauguracja sezonu prac konserwatorskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X