Przyjaźń pomiędzy wioskami polską i ukraińską

Przyjaźń pomiędzy wioskami polską i ukraińską

Z Równego (nie mylić ze stolicą województwa rówieńskiego – red.) do granicy – rzut beretem. Tylko trzy kilometry stąd do przejścia granicznego Jagodyn-Dorohusk, a dosłownie kilkaset metrów przed wjazdem do miejscowości po drugiej stronie leniwie płynącego Bugu – polska miejscowość Świerże. Na terenie gminy Równe od dawna osiedlali się i Polacy i Ukraińcy.

W gości i po doświadczenia – do sąsiadów za Bug
Jak powiedział przewodniczący rady wiejskiej – najlepsi przyjaciele mieszkają dwadzieścia kilometrów za granicą. Przed kilku laty rówieńska gmina podpisała umowę o współpracy z gminą Ruda-Huta po polskiej stronie. Dziś, jak twierdzi przewodniczący rady Wołodymyr Kryżuk, można już pochwalić się niezłymi wynikami. Udało się nawiązać dobre partnerskie stosunki pomiędzy obiema gminami.

– Jako były nauczyciel lokalnej szkoły, od chwili mego urzędowania jako przewodniczącego rady wiejskiej, starałem się zaprzyjaźnić obie szkoły w sąsiednich wsiach. Nasze dzieci były zachwycone dwudniowym pobytem u swych rówieśników w sąsiednim państwie. Początkowo trochę onieśmielała je nieznajomość polskiego, ale po noclegu u swych kolegów rozstawali się ze łzami w oczach. Potem nastąpiła rewizyta nauczycieli i dzieci z Huty u nas w Równym – opowiada przewodniczący rady Wołodymyr Kryżuk.

Na pamiątkę swego pobytu, koledzy z Polski przywieźli kilak krzewów, które wysadzili na szkolnym dziedzińcu. W ukraińsko-polskim kąciku w gabinecie przewodniczącego jest cały stos książek. Pan Wołodymyr demonstruje nam kolorowe wydanie pod tytułem „Ekoturystyka gmin Ruda-Huta-Równe”. W przedmowie do tego wydania wójt gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal twierdzi, że dana publikacja jest jednych z wyników współpracy partnerskiej. „Zaprezentowaliśmy w niej najciekawsze krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo obszary naszych regionów. Obie gminy, rozdzielone granicami administracyjnymi państw, łączą unikatowe na skalę europejską walory ekologiczne rzeki Bug, jednej z ostatnich naturalnie meandrujących rzek Europy, wraz z jej niezwykle urokliwą, naturalną doliną oraz ogromną różnorodnością biologiczną.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X