Fundacja „MoveUkraine” przygotowuje mieszkania dla uchodźców Budowa domu według projektu „Gniazdo” w miejscowości Makarów w rej. buczańskim obw. kijowskiego

Fundacja „MoveUkraine” przygotowuje mieszkania dla uchodźców

Obecnie, gdy życie ludzkie jest na wagę złota, stworzenie normalnych warunków do życia uchodźcom zatrzymuje tych obywateli Ukrainy w kraju. W maju 2022 r. powstała fundacja dobroczynna MoveUkraine, celem działalności której jest stworzenie godnych warunków życia dla uchodźców w bardziej bezpiecznych miejscach. Pragnę przedstawić dziś Czytelnikom „Nowego Kuriera Galicyjskiego” założycieli fundacji i jej działalność.

Założyciele fundacji MoveUkraine: Patricia Shmorhun-Hawrylyshyn, John Shmorhun oraz Andy Kuzich

Wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej zmienił życie wielu osób. Mowa tu nie tylko o bezpośrednich ofiarach wojny, ale też o tych, którzy odłożyli swoje codzienne sprawy, by pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Współzałożycielami fundacji MoveUkraine są obywatele USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Całkowita transparentność działalności jest zasadą pracy fundacji.

Prezesem fundacji jest John Shmorhun, obywatel USA ukraińskiego pochodzenia z 30-letnim doświadczeniem działalności międzynarodowej, w tym – 20 lat na Ukrainie. Jego partnerami są Andy Kuzich, Brytyjczyk, dyplomowany księgowy i Patricia Shmorhun-Hawrylyshyn, Ukrainka, przedsiębiorca ze Szwajcarii i współzałożycielka fundacji „Сім’я” (Rodzina), działającej na Ukrainie.

Mimo woli stali się świadkami, jak tysiące ukraińskich matek z dziećmi ruszyło na Zachodnią Ukrainę. John Shmorhun stworzył MoveUkraine w odpowiedzi na konieczność osiedlania w godnych warunkach ludzi, którzy koczowali tymczasowo na dworcach lub w warunkach urągających ludzkiej godności w różnego rodzaju absolutnie nieprzystosowanych do tego lokalach, jak cerkwie czy urzędy.

Prace remontowe pomieszczeń dla uchodźców, finansowane przez MoveUkraine

W ubiegłym roku fundacji udało się zgromadzić około 700 tys. dol. USA i wyremontować lub przystosować mieszkania dla 450 uchodźców na Zachodniej Ukrainie. Fundacja dostarcza również około 60 ton żywności tygodniowo do różnych osób oraz leki potrzebującym. MoveUkraine współpracuje z wieloma międzynarodowymi fundacjami i organizacjami dobroczynnymi, w tym z Międzynarodową organizacją ds. migracji, przekazującą tu część swoich funduszy.

Fundacja poszerza zakres swej działalności i jest otwarta na każde datki. Jak podkreśla John Shmorhun: „Myślałem, że przez trzęsienie ziemi w Turcji zainteresowanie Ukraina osłabnie, ale pomoc Ukraińcom deklaruje nie mniej osób niż wcześniej. Ludzie rozumieją, że trwa tu wielka wojna i Ukraińcy godnie bronią się. Szereg organizacji międzynarodowych jest na Ukrainie i działa”.

Centralnym punktem działalności fundacji jest opieka nad matkami z dziećmi w czasie, gdy ich ojcowie i synowie bronią Ojczyzny. Obecnie całkowicie zostało ukończonych 5 projektów, w tym remont akademika Szkoły zawodowej nr 35 w Stryju i starego budynku szkolnego w miejscowości Mostyszcze w rej. kałuskim. Oba te pomieszczenia zostały całkowicie wyremontowane, przywieziono nowe meble i zainstalowano wszelkie urządzenia do normalnego zamieszkania dla chętnych. Należy też wspomnieć rekonstrukcję przedszkola „Domek” w Kałuszu, które od dawna nie było wykorzystywane i osiedlenie tam 45 uchodźców. Również wyremontowano akademik Szkoły zawodowej nr 7. Działalność fundacji wspiera Kałuska Rada miejska. Następny w kolejności otwarcia jest Community center (Centrum Społeczne), które zostało wyremontowane i służyć ma rożnym szkoleniom dla uchodźców.

Prace remontowe pomieszczeń dla uchodźców, finansowane przez MoveUkraine

Obecnie fundacja realizuje kolejnych 10 projektów związanych z adaptacją pomieszczeń dla uchodźców. Konieczne są działania w Stryju, gdzie 50 niemowląt-sierot (do lat 3) przyniesie się z przepełnionego szpitala do przybudówki, którą Fundacja rekonstruuje przy wsparciu czeskiej fundacji „Ludzie w biedzie”. W tym nowym zakładzie, przylegającym do stryjskiego szpitala dziecięcego, niemowlętami opiekować się będzie 25 osobowy personel. Zaplanowano remont wewnątrz, założenie niezależnej sieci elektrycznej, wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków i urządzenie sanitariatów.

Innym ważnym projektem jest rekonstrukcja nie wykorzystywanego już akademiku Bolechowskiego colege’u gospodarki leśnej. Planowane jest umieszczenie tu 192 uchodźców. W tym celu modernizuje się sieć elektryczną, sieć wodociągową, kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków. Ponadto należy urządzić ogrzewanie budynku i modernizację łazienek. Międzynarodowa organizacja ds. migracji sfinansowała ocieplenie strychu, remont dachu, fasady i wstawienie nowych okien i drzwi wewnątrz.

Unikalny jest też projekt, nazwany „Gniazdo”. Budowane są proste w montażu ciepłe i solidne dwupokojowe domki o powierzchni 24 m² dla uchodźców, których mieszkania zostały zniszczone przez działania wojenne. Budynki montowane są „pod klucz” – od fundamentów po wyposażenie w potrzebne meble.

Dom wg. projektu „Gniazdo” w trakcie budowy

Fundacja MoveUkraine ma plany kontynuacji swej działalności także po zakończeniu działań wojennych. Szereg państw UE już zaczyna odczuwać nadmiar uchodźców. Wielu z nich wróciłoby na Ukrainę, ale do tego potrzebny jest przynajmniej minimalny lokal z godnymi warunkami. O działalności MoveUkraine wiedzą w USA, Szwajcarii i Szwecji. Jak się okazuje, uchodźcy doznają wsparcia nie tylko od państwa, ale i od innych organizacji pozarządowych, które korzystają z zagranicznego finansowania.

Petro Hawryłyszyn

Tekst ukazał się w nr 4 (416), 27 lutego – 16 marca 2023

X