Eurostudent – co to takiego?

Eurostudent – co to takiego?

O programie „Eurostudent” z Tarasem Czernienko, przedstawicielem programu we Lwowie rozmawiał Krzysztof Szymański.

Czym zajmuje się program „Eurostudent”?
„Program Eurostudent istnieje na Ukrainie od 2009 roku i jego celem jest działalność informacyjna o możliwości podjęcia studiów przez obywateli Ukrainy na uczelniach w Polsce. Mamy umowy o współpracy pomiędzy uczelniami w Polsce, głownie w Krakowie. Ale ostatnio staramy się objąć programem i inne państwa europejskie i nie tylko, np. Kanadę.

Jako osiągnięcie naszej działalności mogę podać, że nawiązaliśmy współpracę ze Społecznym Funduszem Europejskim, który częściowo pokrywa koszty nauki za granicą. Skąd wynikła potrzeba studiów za granicą? Złożyły się na to negatywne tendencje panujące w szkolnictwie wyższym na Ukrainie (wzrost czesnego, „opłaty” za egzaminy, łapówki, korupcja

Doszło do tego, że czesne na polskich uczelniach i koszty utrzymania studenta są porównywalne, lub nawet niższe niż na Ukrainie. Do tego dochodzi atrakcyjność studiów za granicą, dyplom europejski, no i poznanie innego świata. Jestem regionalnym przedstawicielem we Lwowie, a mamy również swoje punkty w ośmiu innych miastach Ukrainy – Dniepropietrowsku, Kijowie, Charkowie, Winnicy, Sewastopolu, Krzywym Rogu, Odessie i Połtawie.

Do kogo jest skierowany ten program? Kto sobie może na to pozwolić?
Skierowany jest głównie do rodziców z zasobami, wyższymi niż poziom średni. Ale jak już powiedziałem, gdy ma się wysłać swoją pociechę do innego miasta na Ukrainie i tam ją utrzymywać – to nawet taniej wychodzi.

Jak wygląda działalność programu?
Przede wszystkim prowadzimy działalność informacyjną. Gdy już ktoś jest zdecydowany na studia w Polsce, to dajemy konkretną informację, dotyczącą danej uczelni. Prowadzimy rozmowy z rodzicami, przyszłymi studentami, o warunkach nauki, zakwaterowania i innych aspektach.

Gdy osoby zdecydują się, to organizujemy wyjazdy zapoznawcze na uczelnie. Młodzież jedzie z rodzicami, żeby na miejscu wszystko zobaczyć osobiście. Następnym krokiem są dokumenty, które są wymagane do przyjęcia na uczelnię. Otrzymujemy dokumenty w oryginale – po ukraińsku. Cała procedura notarialnego ich tłumaczenia, wysyłania na uczelnie, aż do otrzymania potwierdzenia przyjęcia na studia należy już do nas.

Od razu uprzedzę, że nie załatwiamy wiz. Każdy student załatwia je osobiście w swoich okręgach konsularnych. Wieziemy stuentów również grupowo. Np. w Krakowie mamy osoby, które przyjmują studentów i opiekują się nimi w ciągu pierwszego roku studiów. Tam również załatwiane są wszelkie dokumenty, które są wymagane, z pozwoleniem na pobyt czasowy włącznie. Zorientowaliśmy się, że więcej nie trzeba, bo potem już student dobrze orientuje się sam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X