Dolnośląska młodzież ratuje cmentarze na Kresach

Dolnośląska młodzież ratuje cmentarze na Kresach

W lipcu ponad 300 młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska uporządkowało 34 zaniedbane cmentarze, położone w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu. Kolejna akcja ratowania polskich nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” była zorganizowana przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty wspólnie z Telewizją Wrocław. Autorką idei przeprowadzenia takiej akcji jest znana dziennikarka TVP Wrocław Grażyna Orłowska-Sondej.

Pod nadzorem opiekunów i nauczycieli uczniowie, przez to „wakacyjne dzieło” aktywnie pielęgnują pamięć o Polakach, których mogiły znajdują się na Kresach. Uczniowie uczą się historii ojczyzny swoich dziadów również nawiązują kontakty z ukraińskimi rówieśnikami, korzystają z szansy lepiej poznać kulturę Ukrainy.

Jedną z takich ekip korespondent Kuriera spotkał na starym polskim cmentarzu w Podhajcach, rejonowym miasteczku w obwodzie tarnopolskim. Ostatnio Podhajce są związane z Dolnym Śląskiem poprzez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Podhajeckiej, które powstało w Oławie.

Opiekun grupy Robert Hrycuniak z Wrocławia, który jest nauczycielem języka polskiego powiedział, że on sam ma korzenie lwowskie. „W tym roku przyjechało 17 osób – zaznaczył. – Wszyscy jesteśmy tu pierwszy raz. Na tym cmentarzu nagrobki są bardzo zniszczone. Praktycznie porządkujemy te, które były porządkowane dwa lata temu, a na te inne, niestety, mamy za mało czasu jest. Tutaj, w Podhajcach, jest bardzo przychylna do nas pani mer Tatiana Lewkowycz. Bardzo nam pomaga. Pomagają nam też miejscowi Polacy. Mieszkamy u Ukraińców. Są bardzo zadowoleni i w pełni akceptują to co tu robimy”.

„Przyjechaliśmy tutaj z wolontariatem, żeby pomoc w uporządkowaniu tych grobów – mówi Paweł Sokalski. – Nasz wolontariat to nie tylko ciężka praca, ale też jeszcze dodatkowa możliwość by poznać Ukrainę, ludność ukraińską. Byliśmy też we Lwowie. Jesteśmy naprawdę bardzo mile zaskoczeni, ponieważ przyjmują tu nas bardzo życzliwie. Ludność miejscowa jest dla nas otwarta i miła. Widać, że chcą nas poznać. My poznajemy ich, tradycje i zwyczaje naszych dziadków, ponieważ wiele naszych rodzin pochodzi z tych terenów, a wielu z miejscowych Ukraińców ma swoje korzenie w Polsce. Jest to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie”.

W czasie pielgrzymki Pokoju i Pojednania do Matki Bożej w Bołszowcach, która przebiegała przez Podhajce z młodymi dolnoślązakami spotkał się arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, który serdecznie podziękował uczniom, ich wychowawcom i opiekunom za porządkowanie starego cmentarza polskiego.

Konstanty Czawaga


Obejrzyj galerie: Renowacja cmentarza w Podhajcach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X