Brody – jeniecki obóz pracy NKWD 1939 – 1941

Brody – jeniecki obóz pracy NKWD 1939 – 1941

Historia polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli przez sowietów jednoznacznie kojarzy się z Katyniem. Tragiczny los zamordowanych oficerów przysłonił w społecznej świadomości dzieje kilkudziesięciu tysięcy jeńców – szeregowych i podoficerów, którzy trafili do łagrów i obozów pracy. Jednym z takich miejsc była „Budowa nr 1 NKWD”.

Najnowsza książka autorstwa Jerzego Szcześniaka (autora m.in. monografii „Frantic 7” Amerykańska pomoc dla Powstania Warszawskiego. Relacje, dokumenty, wspomnienia, Warszawa 2007) poświęcona jest historii funkcjonowania obozu pracy w Brodach. Jak przyznaje sam autor, głównym motywem powstania książki była rodzinna historia jego dziadka – Bronisława Grędzickiego, który jako żołnierz września trafił do sowieckiej niewoli, przeszedł przez obozy jenieckie we Włodzimierzu Wołyńskim, Brodach i Starobielsku, a po amnestii 1941 r. trafił do Armii Andersa, z którą przeszedł cały jej szlak bojowy. Książka, choć nie wyczerpuje całkowicie tematu i rodzi kolejne pytania badawcze, dokładnie opisuje sam obóz i jego funkcjonowanie, a także tragiczną w skutkach ewakuację jeńców po napaści Niemiec na ZSRR.

Monografia autorstwa Jerzego Szcześniaka zasługuje na uznanie ze względu na wykorzystanie unikatowej bazy źródłowej w tym wielu relacji świadków i dokumentów zgromadzonych w Instytucie Hoovera. Zastosowany aparat naukowy oraz bogata bibliografia pozwalają na dalsze zgłębianie tematu oraz stanowią cenne źródło dla innych badaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X