Brody – jeniecki obóz pracy NKWD 1939 – 1941

Brody – jeniecki obóz pracy NKWD 1939 – 1941

Historia polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli przez sowietów jednoznacznie kojarzy się z Katyniem. Tragiczny los zamordowanych oficerów przysłonił w społecznej świadomości dzieje kilkudziesięciu tysięcy jeńców – szeregowych i podoficerów, którzy trafili do łagrów i obozów pracy. Jednym z takich miejsc była „Budowa nr 1 NKWD”.

Najnowsza książka autorstwa Jerzego Szcześniaka (autora m.in. monografii „Frantic 7” Amerykańska pomoc dla Powstania Warszawskiego. Relacje, dokumenty, wspomnienia, Warszawa 2007) poświęcona jest historii funkcjonowania obozu pracy w Brodach. Jak przyznaje sam autor, głównym motywem powstania książki była rodzinna historia jego dziadka – Bronisława Grędzickiego, który jako żołnierz września trafił do sowieckiej niewoli, przeszedł przez obozy jenieckie we Włodzimierzu Wołyńskim, Brodach i Starobielsku, a po amnestii 1941 r. trafił do Armii Andersa, z którą przeszedł cały jej szlak bojowy. Książka, choć nie wyczerpuje całkowicie tematu i rodzi kolejne pytania badawcze, dokładnie opisuje sam obóz i jego funkcjonowanie, a także tragiczną w skutkach ewakuację jeńców po napaści Niemiec na ZSRR.

Monografia autorstwa Jerzego Szcześniaka zasługuje na uznanie ze względu na wykorzystanie unikatowej bazy źródłowej w tym wielu relacji świadków i dokumentów zgromadzonych w Instytucie Hoovera. Zastosowany aparat naukowy oraz bogata bibliografia pozwalają na dalsze zgłębianie tematu oraz stanowią cenne źródło dla innych badaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X