600 lat archidiecezji lwowskiej

600 lat archidiecezji lwowskiej

8 września br. we Lwowie centralnym uroczystościom 600-lecia archidiecezji i metropolii lwowskiej przewodniczył osobisty papieski wysłannik, kardynał Jozef Tomko, były prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji. Głównym punktem uroczystości jubileuszowych stała się doroczna procesja ulicami miasta z relikwiami patrona archidiecezji lwowskiej – bł. Jakuba Strzemię.

Przed rozpoczęciem uroczystej Mszy św. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przywitał dostojnych gości, m.in. papieskiego wysłannika, kardynała Jozefa Tomka, nuncjusza apostolskiego na Ukrainie arcybiskupa Thomasa Edwarda Gullicksona, odesko-krymskiego egzarchę greckokatolickiego biskupa Wasyla Iwasiuka, greckokatolickiego biskupa mukaczewskiego Milana Szaszika (Šašika), biskupa Filareta z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, przedstawicieli innych Kościołów prawosławnych obecnych na Ukrainie, ministra kultury Ukrainy Mychajła Kułyniaka oraz przedstawicieli władz lwowskich. Metropolita lwowski podziękował też konsulowi generalnemu RP we Lwowie Jarosławowi Drozdowi za wszelką pomoc okazaną lwowskiemu kościołowi w przygotowaniu uroczystości. Arcybiskup Mokrzycki pozdrowił także organizatorów i uczestników Międzynarodowego Kongresu Historycznego „Sescendi Anini” poświęconego 600-leciu przeniesienia stolicy biskupiej z Halicza do Lwowa.

 

Odczytany został również list, który z okazji jubileuszu archidiecezji lwowskiej wystosował prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz. Przywódca ukraińskiego państwa zaznaczył, że historia Ukrainy jest ściśle związana z Kościołem rzymskokatolickim, którego teologia i kultura w sposób szczególny wzbogaciła duchowe dziedzictwo Ukrainy. „W sposób szczególny dziękuję Kościołowi lwowskiemu, który dzięki swemu zaangażowaniu dał podwaliny do duchowego rozwoju wiary we wspólnotach, umocnieniu chrześcijańskich wartości, dobra i sprawiedliwości oraz otworzył drogę do służby społeczeństwu” – napisał Wiktor Janukowycz.

W orędziu skierowanym na ręce swego osobistego wysłannika na te uroczystości kardynała Jozefa Tomko, Ojciec Święty Benedykt XVI życzył wiernym archidiecezji i metropolii lwowskiej, aby godne obchody tego jubileuszu przyczyniły się do umocnienia wspólnoty kościelnej w słuchaniu Boga. Nawiązując do Jubileuszu, papież przypomniał, że „w tamtych odległych czasach arcybiskupi Kościół metropolitalny został opatrznościowo przeniesiony do tego, błogosławionego przez Pana, miasta”.

 

Kościół lwowski, „rozsiewając ziarna duchowe, wspierany przez Łaskę Bożą, rozwinął się i przyniósł obfite owoce” – napisał Benedykt XVI. Podkreślił, że w naszych czasach dodatkowym bodźcem dla wiernych, aby zbliżyć się do Zbawiciela i iść za Nim, była osobista zachęta, wypowiedziana przez bł. Jana Pawła II podczas wizyty w tej archidiecezji. „Dlatego też całkiem słuszne jest, aby jubileusz ten został należycie uczczony, pobudzając wiernych do wzrastania w wartościach, umacniając całą wspólnotę kościelną w słuchaniu i wypełnianiu Słowa i przykazań Pańskich” – zaznaczył papież.

 

Kardynał Jozef Tomko przekazał w darze od Benedykta XVI różaniec dla słynącego łaskami wizerunku Matki Bożej Łaskawej, a dla katedry – kielich mszalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X