Jubileusz czas zacząć

Jubileusz czas zacząć

Konsulat generalny RP we Lwowie jest zawsze otwarty na różnorodne imprezy kulturalne i w wielu wypadkach występuje jako inicjator koncertów, wystaw poświęconych sztuce, a także organizator festiwali filmowych, występów najlepszych artystów i zespołów z Polski we Lwowie. Swój 25-letni jubileusz konsulat postanowił uczcić również imprezą artystyczną – Festiwalem Partnerstwa.

 

Mija właśnie ćwierć wieku od chwili otwarcia we Lwowie placówki dyplomatycznej Reczypospolitej Polskiej. O okolicznościach towarzyszących temu wydarzeniu w swych wspomnieniach, opublikowanych na stronach Kuriera, pisał Włodzimierz Woskowski, pierwszy kierownik Agencji Konsularnej – taki bowiem status miała wówczas polska placówka dyplomatyczna we Lwowie. Tematyce tej poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się w siedzibie konsulatu 11 września br. Oprócz gospodarzy – konsula generalnego Jarosława Drozda i prowadzącego konferencję konsula Marcina Zieniewicza, w konferencji udział wzięli: wiceprezes zarządu głównego sponsora imprezy Kredobanku Marcin Kuksinowicz, przedstawiciel departamentu kultury Lwowskiej Rady Miasta Oksana Kulik, a artystyczne stowarzyszenie Dzyga, również sponsora wydarzenia, reprezentowała Julia Chomczyn.

 

Julia  Chomczyn (od lewej), Oksana Kulik, konsulowie Marcin Zieniewicz i Jarosław Drozd i Marcin Kuksinowicz (Fot. Krzysztof Szymański)Program, z którym mogą Państwo zapoznać się na łamach Kuriera, przedstawił konsul Marcin Zieniewicz. Podkreślił, że Festiwal Partnerstwa jest imprezą, którą organizuje wspólnie konsulat i Rada Miasta. Głównym jej celem jest przybliżenie zespołów i artystów z regionów Polski, które są partnerami Lwowa. Centrum festiwalu będzie scena, wystawiona na północnej stronie Rynku, na której będą odbywały się główne imprezy artystyczne, wokół sceny będą również plansze, spotkania i dyskusje, których zadaniem będzie przybliżenie mieszkańcom Lwowa kultury i dorobku gospodarczego regionów. Towarzyszącą imprezą będzie spotkanie operatorów turystycznych z Polski i Ukrainy, zadaniem którego będzie promocja walorów turystycznych regionów.

Konsul generalny Jarosław Drozd podkreślił, że w czasie imprezy najważniejszym jest to, żeby brzmiące ze sceny melodie polskie i ukraińskie, tańce ludowe, podkreślały to, że współpraca pomiędzy Polską i Ukrainą ma wymiar artystyczny i, co ważne, jest możliwość zaprezentowania tego dorobku we Lwowie. Festiwal będzie również okazją do promocji kultury ukraińskiej w Polsce i dodatkową okazją do kontaktów pomiędzy partnerskimi miastami i regionami.

Oksana Kulik z Departamentu Kultury LRM podkreśliła, że współpraca kulturalna ma wielkie znaczenie dla społeczności miasta, ponieważ tego rodzaju imprezy pozwalają lepiej poznać się nawzajem i zapoznać z kulturą obu narodów. Uzupełniając, Jarosław Drozd podkreślił, że obchody jubileuszu placówki dyplomatycznej RP we Lwowie nie ograniczą się do tej imprezy. Obiecał, że postara się kontynuować działalność wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi narodami i obiecał jeszcze kilka interesujących akcji w najbliższej przyszłości.

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy, uczestnicy konferencji prasowej wyjaśniali poszczególne punkty Festiwalu Partnerstwa. Szczególne zainteresowanie wywołał zespół „Enej” z województwa warmińsko-mazurskiego, który wykonuje ukraińską muzykę ludową w stylu rokowym, a prawie każdy jego utwór, wykonywany po ukraińsku, jest hitem.

Padły też pytania dotyczące Domu Polskiego we Lwowie i odpowiedzi konsula Jarosława Drozda nawiązujące do sytuacji wokół kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie. Na zakończenie konferencji organizatorzy raz jeszcze zaprosili wszystkich mieszkańców Lwowa na 15-16 września, na Rynek lwowski, na spotkanie kultur.

Krzysztof Szymański


Czytaj też:

Festiwal partnerstwa Lwów 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X