Życzenia bożonarodzeniowe Arcybiskupa Metropolity Mieczysława Mokrzyckiego

Życzenia bożonarodzeniowe Arcybiskupa Metropolity Mieczysława Mokrzyckiego

Drodzy Bracia i Siostry!

Nadszedł czas Bożego Narodzenia. Liturgia Kościoła przypomina nam wielka prawdę o miłości Boga do człowieka. Sam Bóg się wcielił i stał się Człowiekiem. Stał się małym Dzieciątkiem, żebyśmy się Go nie bali, żebyśmy mogli Go kochać. Wielkość Boga Niewidzialnego i Wszechmocnego może nas odstraszać. Właśnie, dlatego zechciał przyjść do nas jako małe Dziecię, żebyśmy mogli do Niego się zbliżyć. Stał się Emanuelem – „Bogiem z nami”.

Aniołowie, którzy przynieśli pasterzom wieść o narodzeniu Bożej Dzieciny, śpiewali Bogu chwałę a ludziom obwieszczali pokój: „Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (Łk 2,14). Swoim radosnym śpiewem ogłaszają nam, że Bóg jest pełen chwały, że jest czystą światłością, blaskiem prawdy i miłości. On jest prawdziwym dobrem.

Z Bożą chwałą na Niebiosach związany jest pokój między ludźmi tu na ziemi. Jeżeli człowiek nie chwali Boga, odrzuca Jego przykazania, to odrzuca też dobro, a wtedy nie może też być pokoju. Tylko wtedy, kiedy człowiek ma w sobie światło Boga i Jego łaskę, widzi w każdym osobę godną poszanowania i dobra. Ale jeśli w człowiekowi panuje grzech, wtedy rozsiewa wokół siebie nienawiść i przemoc. Dlatego zwracajmy nasze serca i oczy ku Bogu, módlmy się za siebie samych i za tych, którzy czynią przemoc i zło, abyśmy my wszyscy, wszyscy ci, dla kogo Pan Bóg zszedł na ziemię, staliśmy się ludźmi, w których Bóg ma upodobanie, dziećmi Bożymi, podobnymi do Niego, a więc ludźmi pokoju. Prośmy także Pana Boga o pokój w Ukrainie i świecie, o zaprzestanie pandemii.

Wielka radość, która została obwieszczona przez anioła, dotknęła serc pasterzy i kazała im pospieszyć do Betlejem. Pospieszmy i my do naszego „Betlejem”, do miejsca, w którym nam się Bóg objawia: do Sakramentu Eucharystii, w której pragnie zagościć w każdym ludzkim sercu w Komunii Świętej; i do naszych najbliższych, żeby przy wspólnym stole i śpiewaniu kolęd mogliśmy obdarować się nawzajem radością i dobrem.

Chrystus się narodził!

Різдвяні вітання Львівського Митрополита Мечислава Мокшицького

Дорогі Брати і Сестри!

Надійшов час Христового Різдва. Літургія Церкви пригадує нам велику істину про любов Бога до людини. Адже сам Бог воплотився, став Людиною. Став малим Дитям, щоб ми Його не боялися, щоб ми могли Його любити. Велич Невидимого і Всемогутнього Бога може нас відлякувати. Тому Він захотів прийти до нас як Дитятко, щоб ми могли до Нього наблизитися і і полюбити Його. Бог став Еммануїлом, тобто „Богом з нами”.

Ангели, які з`явилися пастухам зі звісткою про народження Божої Дитини співали Богові хвалу, а людям звіщали мир: „Слава во вишніх Богу, а на землі – мир людям Його вподобання” (Луки 2,14). Своїм радісним співом вони об’являють нам, що Бог – сповнений слави, що Він є чистим світлом, сяйвом правди і любові. Він є самим добром і справжнім добром.

Зі славою Бога на Небесах пов`язаний мир між людьми на землі. Якщо людина не славить Бога, якщо відкидає заповіді і настанови Творця, тоді вона відкидає й добро, тоді не може бути й миру. Лише якщо світло Боже, Його благодать є в людині, тоді вона бачить в кожному особу гідну поваги і добра. Якщо ж в людині панує гріх, вона розсіває довкола себе ненависть і насильство. Тому звертаймо наші серця і очі до Бога, молімося за себе самих, а також за тих, які чинять насильство і зло, щоб усі ми, усі люди, задля яких Господь Бог зійшов на землю, могли стати людьми „Божого вподобання”, Божими дітьми, подібними до Нього, а отже, людьми миру. Просімо також Господа про мир в Україні і світі та про закінчення пандемії!

Велика радість, яку звістив ангел, торкнулася сердець пастухів і спонукала їх поспішити до Вифлеєма. Тому і ми поспішаймо до нашого „Вифлеєма”, до місця, де нам об`являється Бог: до Таїнства Євхаристії, у якій Він прагне увійти до кожного людського серця в Святому Причасті, і до наших найближчих, щоб при спільному столі і при співі колядок ми могли обдаровувати себе навзаєм радістю і добром.

Христос рождається! Славімо Його!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X