Znaleźli wsparcie w Popielowie z archiwum gminy Broszniów-Osada

Znaleźli wsparcie w Popielowie

Gminy Przykarpacia nadal aktywnie współpracują z polskimi gminami. Ostatnio na Ukrainę powróciła delegacja z miejscowości Broszniów-Osada. Przewodniczący gminy Taras Manoryk z dwójką swych współpracowników odwiedził gminę Popielów w woj. opolskim.

O chęci współpracy zawiadomiono nas w tym trudnym okresie – na początku marca 2022 r., kilka dni po wybuchu wojny – mówi Inna Kydła, wiceprzewodnicząca Rady gminy. – Ta propozycja, a z czasem i pomoc humanitarna były dla nas znakiem przyjaźni i braterstwa. Następnie byliśmy w stałym kontakcie co do sytuacji na Ukrainie. Z Polski pytano nas o pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy, potrzeby obrońców ojczyzny z Broszniowa-Osady i uchodźców, którzy znaleźli tu schronienie.

z archiwum gminy Broszniów-Osada

Minęło kilka miesięcy i polscy przyjaciele zaprosili do siebie delegację z Broszniowa. Jak twierdzi Taras Manoryk, była to pierwsza robocza wizyta do gminy Popielów. Tu delegacja z Broszniowa zapoznała się z działalnością lokalnego samorządu, zwiedziła placówki oświaty i atrakcje turystyczne. Wiele pytań wywołały funkcjonowanie samorządu gminy, doświadczenie w poszukiwaniu i realizacji grantów, działalność służb komunalnych.

Członkowie delegacji spotkali się również z wicemarszałkiem woj. opolskiego Zuzanną Donath-Kasiurą i jej współpracownicą Aliną Dorosz. Spotkanie było wynikiem współpracy woj. opolskiego z obw. iwano-frankiwskim. Rozpatrywano kwestię podpisania umowy o współpracy pomiędzy gminami Popielów i Broszniów-Osada. Uzgodniono, że podpisanie odpowiednich dokumentów odbędzie się w najbliższych miesiącach 2023 r. podczas wizyty delegacji z Popielowa do Broszniowa.

– Nasze gminy, obok bliskości granic, mają wiele wspólnego, zwłaszcza w pielęgnowaniu dorobku kulturowego, tradycji, lokalnej kuchni i szacunku do religii– stwierdza Inna Kudła. – Nasza gmina powstała z trzech dawnych rejonów obw. iwano-frankiwskiego: kałuskiego, rożniatyńskiego i dolińskiego. Każda z tych miejscowości ma interesującą i często tragiczną historię. W Broszniowie-Osadzie w latach 1946-1953 mieścił się przejściowy obóz dla zsyłanych na Syberię. Tragiczna historia ma dziś swoją kontynuację – opowiadamy o tragicznych kartach historii i walczymy z tym samym wrogiem.

z archiwum gminy Broszniów-Osada

Pomimo wojny gmina Broszniów ma osiągnięcia gospodarcze: rozwija się przemysł drzewny, produkcja opakowań papierowych. Na terenie gminy działa leśnictwo i drukarnia. Dzięki dogodnemu położeniu Broszniowa można stąd bez trudu dostać się do dowolnego punktu Ukrainy i za granicę. Taras Manoryk twierdzi, że w gminie są wielkie oczekiwania od współpracy z Popielowem i że współpraca będzie się intensywnie rozwijać. Jak stwierdził wójt gminy Popielów, Artur Kansy-Budzisz, Polacy wiążą nadzieje ze współpracą w dziedzinie oświaty, kultury, partnerstwa organizacji społecznych, wymiany działaczy z różnych towarzystw, strażaków.

Broszniów-Osada nie ma jeszcze doświadczenia współpracy międzynarodowej. Wprawdzie w czerwcu 2022 r. dzięki współpracy międzynarodowej gmina otrzymała pomoc humanitarną od niemieckiego miasta Ilfeshaim i francuskiego Schesi. Natomiast gmina Popielów ma ożywione kontakty z gminami w Czechach, Słowacji i Niemczech. Przyszłym partnerom z Ukrainy gmina przekazała 6,5 kW generator, który oddano do miejscowego liceum, a także środki higieny i żywność.

Sabina Różycka

Tekst ukazał się w nr 1 (413), 17 – 30 stycznia 2023

X