„Zielony korytarz” – same plusy

„Zielony korytarz” – same plusy

2 lipca w siedzibie Lwowskiego Oddziału Celnego odbyła się wspólna narada z dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu Piotrem Danielem. Omawiano wyniki wspólnej kontroli celnej uczestników i kibiców EURO 2012.

Obaj kierownicy doszli do wspólnego wniosku, że dzięki takiej organizacji funkcjonowania przejść granicznych w okresie rozgrywek, dzięki organizacji i wysokiemu poziomowi zawodowemu celników udało się zapewnić kobicom komfortowe warunki przekraczania granicy. Nie odnotowano żadnych sytuacji nadzwyczajnych, a co jest najważniejsze, kibice byli zadowoleni z takiego rozwiązania.

Strony podkreśliły też ważność i aktualność kontynuacji wspólnych projektów, które są już w toku. Taką sprawą jest, na przykład, wprowadzenie „zielonego korytarza” w punkcie granicznym Krakowiec-Korczowa, wymiana informacji o sytuacjach nadzwyczajnych na granicy i inne informacje. Omawiano też przygotowania do wprowadzenia eksperymentalnego przekraczania granicy przez puste ciężarówki, tzn. „fast-way”.

Kierownicy Lwowskiej Służby Celnej i Izby Celnej z Przemyśla mają nadzieję, że owocna współpraca obu służb nie zakończy się, a doświadczenia z EURO będą stymulowały do powstawania nowych projektów, które będą sprzyjały upraszczaniu procedur przekraczania granicy i zwiększały komfort podróżowania.

Igor Gałuszczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X