Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie na 49 lat!

Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie na 49 lat!

Decyzją sesji iwano-frankowskiej Rady Miejskiej piętro w budynku na jednej z centralnych ulic miasta – ul. Strzelców Siczowych 56 – zostało przekazane Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w dzierżawę na 49 lat.

 

Wszyscy deputowani byli „za”. Powstanie tam Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Można powiedzieć – to pierwszy „Dom Polski” na Ukrainie Zachodniej.

 

„W celu umocnienia współpracy pomiędzy Polską i Ukrainą i prezentacji kultury naszych sąsiadów z jednej strony i Polaków, zamieszkujących nasze miasto – z drugiej, osiagnięto porozumienie pomiędzy Radą Miasta i FOPnU przy znacznym zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie o przekazaniu części budynku, – mówi przewodniczący tymczasowej komisji deputowanych Rady Miejskiej ds. dzierżawy mienia komunalnego Witalij Gotulak. – Polacy w naszym mieście działają aktywnie.

Piętro zostało przekazane na maksymalny okres dzierżawy, przewidziany w prawie ukraińskim – 49 lat. Początkowo kwestia była omawiana przez komisję przy udziale ośmiu z dwunastu jej członków. Wszyscy obecni podtrzymali decyzję.

 

Następnie sprawa dzierżawy została rozpatrzona podczas obrad sesji i tu też wszyscy deputowani byli „za”. Budynek, w którym zostało wydzierżawione pierwsze piętro nie jest niestety w najlepszym stanie. Trzeba dokonać remontu. Strona polska z tym się zgodziła, bo znaleźć lokal w centrum miasta i wydzierżawić go na 49 lat – jest sprawą niełatwą”.

Sabina Różycka


Posłuchaj o tym w radiu:
Stanisławów. Piętro dla Polaków w centrum miasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X