Ze Lwowa do Cieszanowa

Ze Lwowa do Cieszanowa

„Ze Lwowa do Cieszanowa” to jedna z części naszej wystawy „Skarby kresowej świątyni”, poświęcona ks. Józefowi Kłosowi, proboszczowi parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie, którą pod przymusem władz sowieckich duchowny opuścił w czerwcu 1946 r., by od września tego roku rozpocząć posługę w Cieszanowie.

Symboliczną podróż śladami ks. Józefa Kłosa i historii swojego kościoła odbyła w minioną sobotę (1 października) blisko 50-osobowa grupa wiernych parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie wraz z proboszczem o. Dawidem Omiecińskim oraz wicekonsul Natalią Rudczyk.

Parafianie mieli okazję zwiedzić nie tylko wystawę „Skarby kresowej świątyni”, ale także całe nasze muzeum, zespół cerkiewny w Radrużu, sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie, konkatedrę, parafię św. Stanisława w Lubaczowie i Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej, a także parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie.

Jesteśmy zaszczyceni Państwa wizytą, słowa serdecznego podziękowania za jej organizację kierujemy do Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i konsul Elizy Dzwonkiewicz. Dziękujemy także bp. Marianowi Buczkowi, który towarzyszył lwowianom i podzielił się swoimi wspomnieniami

Źródło: Muzeum Kresów w Lubaczowie

X