Poznajemy Ignacego Łukasiewicza

Poznajemy Ignacego Łukasiewicza

W październiku odbyło się we Lwowie przedsięwzięcie poświęcone wybitnemu Polakowi – Ignacemu Łukasiewiczowi, uznanemu przez Sejm za patrona 2022 roku. Był pionierem przemysłu naftowego, filantropem i działaczem niepodległościowym. W styczniu br. minęła 140. rocznica jego śmierci, w marcu zaś dwusetna rocznica urodzin. W przedsięwzięciu wzięła udział 30-osobowa grupa dzieci z polskich rodzin ze Lwowa i Borysławia. Głównym celem było poznanie wielkiego naukowca i autora jednego z największych wynalazków, który miał miejsce we Lwowie – lampy naftowej.

Dzieci miały okazję dowiedzieć się o życiu wynalazcy i ciekawostkach związanych z lampą naftową zwiedzając aptekę-muzeum, gdzie obejrzały kopię pierwszej lampy naftowej. Następnie udały się z wycieczką do Borysławia, miejscowości, gdzie dawniej wydobywano naftę. Zwiedziły tam pomnik Jana Zeha, polskiego farmaceuty i współtwórcy przemysłu naftowego oraz pobliski park miejski z kiwonami. Jeden z tych czynnych żurawi pompowych również zdobi figurka Jana Zeha. 21 stycznia 2021 roku w parku została otwarta apteka muzeum Jana Zeha, w której zgromadzono prawie 900 eksponatów.

Podsumowaniem i zakończeniem wycieczki była gra miejska, której uczestnicy mogli wykazać się zdobytą wiedzą, a po niej grill integracyjny.

Organizatorem przedsięwzięcia wystąpiła Lwowska Miejska Dziecięco-Młodzieżowa Społeczna Organizacja „Polski Zespół Pieśni i Tańca „Lwowiacy” pod kierownictwem Stanisława Durysa. W organizacji i realizacji projektu pomagali wolontariusze z Centrum Polskiej Kultury „Odra – Niemen – Dniestr”.

Stanisław Durys

Tekst ukazał się w nr 19 (407), 18 – 31 października 2022

X