Zarządzanie miejscami dziedzictwa światowego

Zarządzanie miejscami dziedzictwa światowego

Pierwszą imprezą na skalę międzynarodową, po wniesieniu na listę UNESCO drewnianych cerkwi w Karpatach, stało się wspólne seminarium „Zarządzanie miejscami dziedzictwa światowego”.

Seminarium zorganizowali Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Lwowskiej Administracji, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, państwowy historyko-architektoniczny rezerwat w Żółkwi i Międzynarodowe Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Żółkwi. 

Cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi (Fot. nid.pl)

– Program seminarium opracowany został na cztery dni obrad – mówi kierownik iwanofrankiwskiego wojewódzkiego wydziału ochrony dziedzictwa kulturowego i muzeów Andrij Dawydiuk. – W ciągu pierwszych dwóch dni przedstawiciele Polski i Ukrainy spotykali się na posiedzeniach plenarnych, które odbywały się w pałacu Potockich we Lwowie. Odwiedzili również lwowskie zabytki.

Wśród prelegentów byli znani naukowcy z obu państw: Wołodymyr Gerycz, Mariusz Czuba, Mykoła Bełz, Anna Marek, Agnieszka Szpała, Lilia Onyszczenko, Andrzej Siwek. Zwiedzono również zabytki w Żółkwi – cerkiew Św. Trójcy i cerkiew we wsi w Potylicz. W Polsce odbyły się zajęcia praktyczne w zespole cerkiewnym w Radrużu, gdzie prezentowano przebieg prac konserwatorskich. W ostatnim dniu seminarium odwiedzono Zamość i zapoznano się z zarządzaniem zabytkami z listy UNESCO w tym mieście.

– Mamy nadzieję, że dalsze zarządzanie obiektami dziedzictwa światowego UNESCO przyczyni się do prowadzenia badań nad zachowanymi obiektami. Pozwolą na utrzymanie, zachowanie poszczególnych obiektów na odpowiednim poziomie. Badania takie staną się też okazją do popularyzacji drewnianej architektury sakralnej jako części tego dziedzictwa – kontynuuje pan Dawydiuk. – Dzięki prowadzonym badaniom rozszerzą się kontakty naukowe i kulturalne, co pomoże Ukrainie w wykonaniu podpisanych międzynarodowych umów ochrony zabytków.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X