Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania(pobytu) dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu fot. Oleh Kużmycz

Zakaz opuszczania miejsca zamieszkania(pobytu) dla osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał porucznik Wałerij Załużny opublikował na swojej stronie w Facebooku oświadczenie, w którym przypomniał obywatelom kilka kwestii związanych ze stanem wojennym, a także ogłoszoną powszechną mobilizacją i wynikającymi z przepisów obowiązkami dla poborowych oraz osób, które podlegają powszechnemu obowiązkowi wojskowemu.

Generał zaznaczył, że wszyscy ci, którzy podlegają powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, mają obowiązek niezwłocznego stawienia się we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania(pobytu),  Wojskowej Komendzie Uzupełnień i Wsparcia Socjalnego (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), w celu zgłoszenia się, bądź odnowienia kwalifikacji wojskowej, ze stosownym wprowadzeniem, lub aktualizacją danych w ewidencji wojskowej.

Jednocześnie Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, poinformował, że poborowi i osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, aby wyjechać poza miejsce zamieszkania(pobytu), są zobowiązani do otrzymania od Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wsparcia Socjalnego (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), stosownej pisemnej zgody.

Trzymanie się obowiązujących przepisów prawa, nakłada na poborowych, bądź osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, przymus ubiegania się o wydanie przez WKUiWS(ТЦК та СП), takiej zgody, nawet w sytuacji, gdy taka osoba planuje wyjazd z miejsca zamieszkania(pobytu) do innego rejonu, czy też obwodu Ukrainy. Aby bez utrudnień móc wyjeżdżać poza granice administracyjne swojego miejsca zamieszkania(pobytu), obywatel jest zobowiązany do posiadania przy sobie, oprócz pozwolenia od WKUiWS(ТЦК та СП), także Dowodu Osobistego(Paszport Wewnętrzny) i Książeczki Wojskowej.

Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, zezwolenie jest wydawane na okres od 30 dni do roku, w zależności od uzasadnionych potrzeb petenta. Jednocześnie Sztab Generalny zapewnia, że pracują nad dodatkowymi uregulowaniami, bądź interpretacją obowiązujących przepisów, w odniesieniu do osób, które ze względu na konieczność służbową lub osobistą, systematycznie przekraczają granice administracyjne.

Uwzględniając powyższe, trzeba zadać pytanie: jaką procedurę należy stosować dla osób, które wyjeżdżają na okres krótszy niż 30 dni? Ministerstwo Obrony Ukrainy w swoim publicznym wyjaśnieniu na ten temat, poinformowało, że chcąc wypracować możliwie jak najbardziej uproszczone schematy, procedura zostanie dopracowana, szczególnie w kontekście tego, jak często i na jak długo, dana osoba musi przemieszczać się między rejonami.

Prawnicy radzą osobom wyjeżdżającym na okres krótszy niż 30 dni, zwracać się po interpretację do Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, a tym którzy wyjeżdżają na dłużej, udać się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania(pobytu), Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wsparcia Socjalnego(Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), aby otrzymać odpowiednie pozwolenie, bądź wyjaśnienia.

Na ten temat wypowiedział się także Prezydent Wołodymyr Zełeński. Prezydent 5 lipca, w swojej codziennej wieczorowej wideo odezwie do narodu, zaznaczył:

„Dzisiaj w społeczeństwie toczyło się wiele sporów na temat decyzji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w sprawie uzyskiwania zezwoleń dla poborowych, podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. Widzę, że oceny tej decyzji są bardzo różne. Wyniknęły nieporozumienia i społeczeństwo jest oburzone. Poleciłem Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego i Naczelnemu Dowódcy Sił Zbrojnych, aby jutro przekazali mi wszystkie szczegóły dotyczące decyzji o zatwierdzeniu procedury uzyskiwania zezwoleń. Proszę Sztab Generalny, aby w przyszłości nie podejmował podobnych decyzji bez mojego udziału.”.

Dodatkowo generał-porucznik Wałerij Załużny, na swojej stronie w FB, zapewnił, że dowództwo wojskowe nie wydało żadnych instrukcji, aby w najbliższych dniach ograniczyć swobodę przemieszczania się osób.

Uwzględniając powyższe, możliwa jest tylko jedna konkluzja, a mianowicie, że  planując nawet tak niedaleki wyjazd, jak ze Lwowa do dawnego Janowa(aktualnie: Iwano-Frankowe), miejscowości w rejonie jaworowskim, do której odległość ze Lwowa nie przekracza 25 km, należy zastanowić się i zadać sobie pytanie: czy przypadkiem nie podlegam pod opisane w tym artykule przepisy i nie muszę mieć przy sobie odpowiednich dokumentów i pozwoleń?

Nie mniej jednak na dany moment nie warto siać panikę i wprowadzać zamęt, a należy zaczekać na upublicznienie doprecyzowanej interpretacji obowiązującego w tej materii prawa.

Artur Żak

Źródła:  www.zsu.gov.ua  www.facebook.com,www.youtube.com

Podstawa prawa, procedura i formularze opublikowane przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

X