Z Taurydy z miłością

Z Taurydy z miłością

Z Polski do Sewastopola przyszedł sms: „Specjalny dyplom i premia”. Tak pomyślny okazał się wynik pobytu członków SKP „POLONIA” w polskim mieście Przedbórz. Członkowie naszego stowarzyszenia mają już niemałe doświadczenie uczestnictwa w warsztatach, prowadzonych przez Stowarzyszenie im. Marii Konopnickiej w tym niewielkim, pięknym miasteczku. Właśnie tam odbywa się tradycyjny doroczny festiwal poezji dla Polonii poświęcony wybitnej polskiej poetce Marii Konopnickiej.

Strony świata z których przybywają uczestnicy na to wspaniałe święto słowa i rymu są bardzo różne. Z Polski i zagranicy przybywają liczni wielbiciele poezji i całe zespoły. Ukraina, Białoruś, kraje bałtyckie, Rosja prawie po Sybir i inne kraje są reprezentowane przez licznych gości i uczestników festiwalu. Poziom jest zróżnicowany: od amatorów do zawodowych wykonawców i zespołów.

Sewastopolanie też doceniają spuściznę Marii Konopnickiej. Właśnie dlatego co roku biorą udział w tym wydarzeniu. Wysiłki i starania, poświęcony czas i środki procentują uczuciem współudziału w wielkim niewyczerpanym dorobku dzieł polskiej Muzy.

Poziom artystyczny naszych krajanów niejednokrotnie był doceniany przez bardzo reprezentacyjne jury. Pierwsze miejsce (Faina Sakowa) i trzecie miejsca (Liza Potapowa, Irina Djaczenko), a także wyróżnienia (Jlia Chorkowa, Cyryl Kozerenko).

Nadmienić również należy, że podczas „XV Polonijnych Warsztatów Artystycznych w Przedborzu”, które odbywały się od 30 kwietnia do 6 maja 2013r., nasz zespół został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność i otrzymał owacyjne oklaski za polskojęzyczną inscenizację krymsko-tatarskiej legendy, zatytułowanej „Dumna Ajsze”. Intrygująca fabuła, wspaniałe stroje narodowe, gra i akompaniament gitarowy – na sali nie było obojętnych. Uwagę widzów i jury warsztatów zwróciła prezencja sceniczna i talent Maszy Fedorowej.

Akompaniowała inscenizacji, a także występowała solo z pewnością najlepsza instrumentalistka i wokalistka w naszym stowarzyszeniu POLONII Julia Lunewa, która skomponowała muzykę do wiersza Marii Konopnickiej „Czym jesteś?”. Śpiewaliśmy piosenki i deklamowaliśmy wiersze.

 

Fot. Helena KozerenkoMoże nie wszystko udało się nam tak, jak planowaliśmy, ale inscenizacja przyćmiła błędy i usterki. Wynik był zadowalający-liczne próby i usiłowania naszych przyjaciół, wysiłki i praca ich nauczycieli nie poszły na marne. Chcielibyśmy wymienić z imienia i nazwiska uczestników warsztatów z naszej grupy:
Masza Fedorowa, Paweł Fiodorow, Marat Sabirow, Walentina Bierbikowa, Anatolij Djagowczenko, Sasza Pierepelkina, Margarita Mustafina, Sofia Iwanowa, Julia Luniewa.

Ciepłe przyjęcie widzów i organizatorów, spotkanie z Januszem Tylmanem, muzykiem i  kompozytorem, wspaniałe wycieczki do Krakowa i Łodzi były dodatkowym bonusem do polskiej majówki naszych kolegów. Zajęcia warsztatowe, prowadzone przez słynnych polskich aktorów i muzyków na długo pozostaną w naszej pamięci i będą pomocą w dalszych próbach artystycznych.

Dziękujemy opiekunom naszej grupy: pani Walentynie Bierbikowej i panu Anatolijowi Diagowczenko. Dziękujemy za aranżację choreografii wspaniałemu i utalentowanemu nauczycielowi pani Natalii Potapowej, która mimo, że jest osobą bardzo zajętą, poświęciła swój czas na to, by nasza grupa dobrze prezentowała się na scenie. Jeszcze chcemy podziękować naszemu „aniołowi stróżowi” Oldze Malinowskiej, za pomoc w zorganizowaniu kostiumów. Po raz kolejny wsparła nas metodysta ANKOSu, prawdziwa przyjaciółka i ujmująca kobieta.

Lwią część naszego sukcesu zawdzięczamy pani Tatianie Sakowej, naszej prezes, która była kierownikiem artystycznym i inspiratorem. Za sukcesem zespołu stoi ogromna praca i zaangażowanie, poszukiwanie materiału, obmyślenie idei inscenizacji, koordynacja prób.

Helena Kozerenko
Tekst ukazał się w nr 9 (181) 17 – 30 maja 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X