XXVII konkurs Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży

XXVII konkurs Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży

Lwowska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 24 oraz Fundacja Dziedzictwo Kresowe ogłaszają XXVII konkurs Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży.

Celem Konkursu jest rozbudzanie, podtrzymywanie i rozwój zainteresowań młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, polską poezją, literaturą, kulturą, sztuką i tradycją.

Celami szczegółowymi są:

  • Popularyzowanie wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej.
  • Pogłębianie wiedzy na temat polskiej kultury i jej twórców związanych z Kresami.
  • Propagowanie piękna polskiej literatury.
  • Promocja oraz wspieranie młodych talentów.

Zapraszamy do udziału osoby, szczególnie zainteresowana tematyką konkursu w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: recytacja, poezja śpiewana oraz konkurs plastyczny.

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego na stronie www.kresowe.pl w zakładce KONKURS w terminie do 30 listopada 2021 roku.
  • Uczestnik konkursu w kategorii „Recytacja” oraz „Poezja Śpiewana” zobowiązany jest do przygotowania w formacie mp4 nagrania recytacji lub interpretacji muzycznej jednego utworu M. Konopnickiej lub jego fragmentu (czas do 5 min.) i przesłanie pliku w terminie do 30 listopada 2021 roku. Instrukcja dostępna jest na stronie www.kresowe.pl
  • Uczestnik konkursu w kategorii „Plastyka” powinien wypełnić formularz Zgłoszenia nie załączając żadnego pliku, a pracę konkursową – własną ilustrację do wybranego utworu M. Konopnickiej (technika – dowolna, format A-3) dostarczyć do siedziby Lwowskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 24 w terminie do 30 listopada 2021 roku. Pracę należy podpisać na odwrocie, podając jej tytuł oraz imię, nazwisko i wiek ucznia, a także szkołę

Więcej informacji na www.kresowe.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X