XXIX edycja konkursu „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”

XXIX edycja konkursu „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”

Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie oraz Fundacja Dziedzictwo Kresowe zapraszają do udziału w XXIX edycji konkursu „Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży”.

Celem Konkursu jest rozbudzanie, podtrzymywanie i rozwój zainteresowań młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, polską poezją, literaturą, kulturą, sztuką i tradycją.

Cele szczegółowe konkursu:
• Popularyzowanie wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej.
• Pogłębianie wiedzy na temat polskiej kultury i jej twórców związanych z Kresami.
• Propagowanie piękna polskiej literatury.
• Promocja oraz wspieranie młodych talentów.

Do udziału są zaproszone osoby, szczególnie zainteresowane tematyką konkursu w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat.

Konkurs będzie się odbywał w 3 kategoriach: recytacja, poezja śpiewana oraz konkurs plastyczny.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego na stronie www.kresowe.pl  w terminie do 18 grudnia 2023 roku.

• Uczestnicy konkursu w kategorii „Recytacja” oraz „Poezja Śpiewana” zobowiązani są do przygotowania nagrania recytacji lub interpretacji muzycznej jednego utworu M. Konopnickiej, lub jego fragmentu (czas do 5 min.) w formacie mp4. Na stronie www.kresowe.pl należy podać swoje dane osobowe oraz wkleić link do pobrania nagrania swojej prezentacji na platformie WeTransfer.com i przesłanie pliku w terminie do 18 grudnia 2023 roku.

• Uczestnicy konkursu w kategorii „Plastyka” powinni wypełnić formularz Zgłoszenia nie załączając żadnego pliku, a pracę konkursową – własną ilustrację do wybranego utworu M. Konopnickiej (technika – dowolna, format A-3) dostarczyć do siedziby Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej w terminie do 18 grudnia 2023 roku. Pracę należy podpisać na odwrocie, podając jej tytuł oraz imię, nazwisko i wiek ucznia, a także szkołę.

źródło:  Facebook, Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej

X