Wsparcie dla Kursu Języka Polskiego przy Parafii św. Antoniego we Lwowie

Wsparcie dla Kursu Języka Polskiego przy Parafii św. Antoniego we Lwowie

Kurs Języka Polskiego działający od 2008 r. przy Parafii św. Antoniego we Lwowie w mijającym roku otrzymał wsparcie umożliwiające skuteczniejsze prowadzenie działań dydaktycznych.

Dzięki środkom finansowym od Fundacji Banku Pekao SA oraz pomocy organizacyjnej Fundacji Instytut Państwa i Prawa udało się pozyskać min. profesjonalną tablicę interaktywną, sprzęt nagłaśniający oraz komputery niezbędne do sprawnego prowadzenia zajęć w trybie on-line. Przekazany sprzęt będzie również wykorzystywany przez inne wspólnoty działające przy Parafii św. Antoniego.

Przypomnijmy, iż Kurs Języka Polskiego działa nieprzerwanie od 15 lat. Inicjatorami powstania był ówczesny proboszcz Parafii św. Antoniego ojciec Władysław Lizun OFM conv. i dr Danuta Kaczyńska (Greszczuk). Lekcje języka polskiego prowadzą wykwalifikowani nauczyciele poloniści: mgr Weronika Apriłaszwili i dr Danuta Kaczyńska. Zajęcia uzupełniające z historii, kultury i geografii Polski prowadzi historyk dr Adam Kaczyński. Kurs Języka Polskiego są zarejestrowane w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) jako szkoła polonijna.

Do 2019 r. wszystkie zajęcia odbywały się stacjonarnie na terenie Parafii. Wraz z początkiem pandemii kurs przeniósł się do Internetu. Obecnie w związku z trwającą wojną większość zajęć nadal prowadzona jest on-line. Oczywiście pozostała również grupa słuchaczy, która uczęszcza na zajęcia mieszane – raz w tygodniu lekcje odbywają się w stacjonarnie. Zajęcia odbywają się w różnych grupach, w zależności od poziomu znajomości języka i wieku: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość słuchaczy naszych kursów posiada polskie korzenie.

W imieniu nauczycieli i słuchaczy pragniemy na łamach „Kuriera Galicyjskiego” serdecznie podziękować Proboszczowi Parafii św. Antoniego we Lwowie o. Sławomirowi Bystremu, panu Rafałowi Utrackiemu – Prezesowi Fundacji Banku Pekao SA, panu Wojciechowi Królowi – Prezesowi Fundacji Instytut Państwa i Prawa, oraz wszystkim osobom zaangażowanym we wsparcie nauczania języka polskiego we Lwowie.

Danuta Kaczyńska

X