Obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie z archiwum autora

Obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

„Dzisiaj wielka jest rocznica –
jedenasty listopada!…
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa”.

11 listopada to szczególna data w kalendarzu każdego Polaka, gdyż tego dnia oddajemy cześć naszym przodkom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji we wszystkich polskich szkołach i przedszkolach odbywały się apele i uroczystości patriotyczne, podczas których dzieci i młodzież upamiętniali 105. rocznicę tego wydarzenia.

Obchody odbyły się również w Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Centralnym punktem był apel, początkowo zaplanowany w przeddzień rocznicy, jednak ze względu na przeciągający się alarm powietrzny, został on przeniesiony na 13 listopada. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13:30 i trwały całą godzinę lekcyjną, która, jak co roku, przerodziła się w lekcję patriotyzmu. W rolę nauczycieli, zgodnie ze szkolną tradycją, wcielili się uczniowie klasy siódmej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz wygłoszonej przez dyrektor szkoły Wierę Szerszniową przemowie głos zabrała konsul Bogumiła Rybak-Ziółkowska W swoim wystąpieniu zachęciła dzieci i młodzież do dbania o pamięć o bohaterach, którzy walczyli i oddali swoje życie za wolną Polskę oraz do pielęgnowania polskości w szkole i w rodzinach. Po skończonych przemówieniach odbyła się część artystyczna podczas której nie zabrakło wierszy patriotycznych, a nawet marszu strzeleckiego. Uczniowie na szóstkę (lub raczej na dwunastkę) zdali egzamin ze znajomości pieśni narodowych. Szczególną uwagę zwróciło podniosłe wykonanie „Roty”, gdyż nie było ucznia, który by nie znał słów tej pieśni.

Występ uczniów stanowi uroczyste podsumowanie całości przygotowań, w które zaangażowane były wszystkie klasy. Uczniowie od najmłodszego do najstarszego przygotowywali się do tego wydarzenia z wyprzedzeniem, czego przykładem jest wystawa patriotyczna umieszczona obok głównego wejścia do szkoły, przedstawiająca wykonane ręcznie kotyliony oraz duże godło Polski. Uczniowie, pod okiem wychowawców, zadbali o oryginalny wystrój każdej sali, w której nie zabrakło prac zawierających cytaty patriotyczne i wizerunki bohaterów narodowych.

Należy zaznaczyć, że uczniowie „Magdusi” wraz z rodzicami godnie reprezentowali społeczność polską mieszkającą we Lwowie również podczas obchodów Święta Niepodległości w katerze łacińskiej oraz na cmentarzu Orląt Lwowskich. Wielu uczniów z naszej szkoły można było zobaczyć w mundurze harcerskim – pełniących wartę oraz składających znicze poległym za Ojczyznę.

Jakub Fołta

Tekst ukazał się w nr 21 (433), 17 – 29 listopada 2023

X