XV edycja konkursu „Znasz-li ten kraj…?” fot. Aleksander Kuśnierz/ Nowy Kurier Galicyjski

XV edycja konkursu „Znasz-li ten kraj…?”

To już XV edycja konkursu „Znasz-li ten kraj…?”, jest on adresowany do uczniów szkół sobotnio-niedzielnych i pozaszkolnych punktów nauczania języka polskiego w okręgu lwowskim. Pomimo dwóch nocnych alarmów powietrznych, rano uczestnicy w dobrym humorze przystąpili do zmagań.

68 uczestników z 18 ośrodków nauczania języka polskiego przystąpiło do konkursu w trzech grupach wiekowych. Tradycyjnie konkurs składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

W części pisemnej uczniowie uzupełniali tekst ze słuchu, odpowiadali na pytania z zakresu rozumienia tekstu pisanego, gramatyki, kultury, historii i geografii. W części ustnej konkursu uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością i pokazać swoje talenty.

Augustyn Łuczkiewicz z Centrum Kulturalno-Oświatowego Polskiej Mniejszości Narodowej w Samborze im. św. Jana Pawła II zaprezentował swoje prace malarskie, które w efekcie zepewniły mu pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. – Były niektóre zadania, nad którymi trzeba było pomyśleć, ale mi najbardziej spodobała się ustna część, kiedy to wszystko pokazywałem i opowiadałem – powiedział Augustyn Łuczkiewicz.

Krystyna Biszko z Sobotniiej Szkoły Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi zajęła pierwsze miejsce w grupie młodzieży klas VII – IX. – Już trzeci raz biorę udział w tym konkursie, bardzo mi się podoba i już drugi raz zajełam pierwsze miejsce, tematem mojej ustnej prezentacji było – Co najbardziej zaskoczy archeologów, którzy za dwa tysiące lat trafią na ruiny dzisiejszej epoki, na którą przygotowałam dużą mapę.

Swoimi wrażeniami podzielił się i Michał Daciuk z sobotniej Szkoły Języka Polskiego w Tłumaczu. – Dzisiaj było bardzo fajnie, i było dużo wrażeń, zagrałem na akordeonie i to dodaje dużo emocji. Chciałem powiedzieć, że muzyka jest wieczna i jest moja pasją.

Pierwsze miejsce w grupie klas X – XI zajęła Julia Mechno z sobotniej Szkoły Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi.

– Bardzo się cieszę, że wygrałam ten konkurs, w ogóle nie spodziewałam się, ale jest super. Konkurs w sumie nie był trudny, chociaż niektóre zadania były łatwe, a niektóre trudne. Ustna cześć poszła mi bardzo dobrze. Lubię ten konkurs nie tylko za sprawdziany, za ustną część, a oczywiście za atmosferę, gdzie wszyscy uśmiechają się, wszyscy są szczęśliwi – ognisko czy tańce, gdzie wszyscy śpiewają i wszyscy jesteśmy razem bez względu na wojenny czas mamy możliwość tutaj być i też odpocząć od codzienności.

Zofia Hołowko ze Studia Creative przy TKP im. Władysława Jagiełły w Gródku Jagiellońskim powiedziała: – Na takim konkursie jestem pierwszy raz, lubię go, bo jest tu dużo ludzi, którzy też i interesują się historią i kulturą Polski i mogę z nimi o tym porozmawiać. Jest to bardzo fajna okazja spotkać się w takim gronie młodzieży, która interesuje się tym samym. Już po przyjeździe w pierwszą noc były dwa alarmy, więc jestem trochę zaspana, ale mimo to jestem w dobrym humorze.

fot. Aleksander Kuśnierz/ Nowy Kurier Galicyjski

Pomiędzy zmaganiami uczestnicy brali udział w warsztatach plastycznych oraz uczyli się śpiewać piosenki żeglarskie. Żeglarstwo było tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu. Pan Sławomir Gołąb, chórmistrz ZPiT Resovia Saltans z Uniwersytetu Rzeszowskiego przeprowadził warsztaty muzyczne. Adrianna Fołta przeprowadziła warsztaty rękodzieła artystycznego, a Marta i Beata Rak zajęcia plastyczne. Konkurs urozmaicił pokaz filmu fabularnego „Szatan z siódmej klasy” w reżyserii Kazimierza Tarnasa produkcji TVP S.A.

Wolontariat jest nieodzowną częścią konkursu – młodzież ze środowisk polskich z Żółkwi i ze Lwowa, zaangażowała się w sprawny przebieg pobytu uczestników.

– Poziom był bardzo wyrównany, gratuluję uczestnikom, laureatom i zwycięzcom konkursu, jak również pedagogom i nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do tak trudnego i wymagającego konkursu – powiedział Bartosz Szeliga, kierownik Wydziału Polonii Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Wiele cennych nagród oczekiwało na najlepszych, wszyscy otrzymali wiele pozytywnych emocji i niezmierną satysfakcję z udziału. Jubileuszowy XV konkurs „Znasz-li ten kraj…?” jest okazją do integracji i nawiązywania nowych przyjaźni, ale przede wszystkim motywuje dorastające pokolenie do pogłębiania wiedzy o ojczystym kraju.

– To jest taka też inicjatywa, która pomaga im się spotkać w gronie rówieśników, pobawić się, pośmiać się, potańczyć, pośpiewać i jednocześnie zrobić coś bardzo ważnego, to znaczy zanurzyć się w polskości i poczuć ten kod kulturowy – powiedziała Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny RP we Lwowie.

Organizatorem konkursu „Znasz-li ten kraj…?” jest Konsulat Generalny RP we Lwowie, który gratuluje wszystkim laureatom, uczestnikom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu.

Wśród zwycięzców XV Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz-li ten kraj…?” znaleźli się:

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐈: dzieci i młodzież klas V-VI:
I miejsce – Augustyn Łuczkiewicz – Centrum Kulturalno-Oświatowe Polskiej Mniejszości Narodowej w Samborze im. św. Jana Pawła II;
II miejsce – Anna Traczuk – Centrum Kulturalno-Oświatowe Polskiej Mniejszości Narodowej w Samborze im. św. Jana Pawła II oraz
Jan Riznyk – Towarzystwo Kultury Polskiej ziemi Lwowskiej, oddział Łanowice;
III miejsce – Roman Mota – Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi.
Wyróżnienie: Katarzyna Romaniuk – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju,
Anżelika Łucka – Sobotnio-Niedzielna Szkoła przy Parafii NMP w Dolinie,
Krystyna Lepesewych – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju.

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐈𝐈: młodzież klas VII – IX:
I miejsce – Krystyna Biszko – Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi;
II miejsce – Wiktoria Żuraw – Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej – Polska Sobotnia Szkoła przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I–III stopnia nr 3 oraz
Zofia Syrowa – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju;
III miejsce – Paweł Czapla – Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej – Polska Sobotnia Szkoła przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I–III stopnia nr 3;
Wyróżnienie – Anastazja Lenart – Centrum Kulturalno-Oświatowe Polskiej Mniejszości Narodowej w Samborze im. św. Jana Pawła II.

𝐆𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐈𝐈𝐈: młodzież klas X – XI:
I miejsce – Julia Mechno – Sobotnia Szkoła Języka Polskiego przy Delegaturze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Żółkwi;
II miejsce – Anita Czirkowa – Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku;
III miejsce – Sofia Holowko – Studio Creative przy TKP im. Władysława Jagiełły w Gródku Jagiellońskim;
Wyróżnienie – Anastazja Szkirko –vPolska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. gen. Stanisława Maczka oraz
Tetiana Hawrylciw – Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju.

Aleksander Kuśnierz

X