XI spotkanie ekspertów ws. odbudowy obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan

W dniach 24-25 lutego br. w Tatarowie w obwodzie iwanofrankiwskim odbyło się jedenaste już spotkanie ekspertów na temat odbudowy dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze.

Podczas obrad eksperckich prowadzonych przez Ihora Cependę, rektora Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku, oraz Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, omówiono szczegółowo plan prac przewidzianych na rok 2017.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, przedstawiciele Ambasady Ukrainy w Warszawie i Ambasady RP w Kijowie, reprezentanci województw podkarpackiego i małopolskiego, Iwanofrankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Rady Wojewódzkiej, kierownicy Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji Ukrainy w Iwano-Frankiwsku, Grupy Bieszczadzkiej GOPR, architekci i sponsorzy.

{youtube}h8HMQRbqbIU{/youtube}

dr Jan Malicki,
dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego:
Lutowe narady robocze gromadzą architektów, inżynierów, budowlańców, tych którzy konkretnie pracują przy tym obiekcie oraz sponsorów, z którymi rozmawiamy na temat wspomagania odbudowy.

Głównym celem tego spotkania była szczegółowa informacja o tym, co zrobiono w roku minionym i jakie są plany budowlane na rozpoczynający się rok 2017. Było kilka nowych rzeczy. Został przedstawiony opracowany formalny plan koncepcji architektonicznej konstrukcji budynku czyli projekt opracowany przez architektów polskich, sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Także prowadziliśmy szczegółową rozmowę i wysłuchaliśmy szczegółowych relacji ratowników z polsko-ukraińskiej stanicy ratownictwa górskiego, która działa w przedwojennej części technicznej budynku.

Trzecim elementem, który występuje po raz pierwszy jest zaprezentowanie grupy młodych badaczy, która stworzy zespół naukowy obserwatorium. Planujemy, aby miało to charakter ścisłe naukowy. Powstanie zakład naukowy na Uniwersytecie Przykarpackim oraz rodzaj filii czy instytucji współpracującej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

prof. Ihor Cependa,
rektor Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku:
Dzisiejsze spotkania ekspertów polsko-ukraińskich, które odbyły się w Tatarowie mają nowy element. Oprócz stałych tematów związanych z ochroną obiektu i ratownictwa, dzisiaj po raz pierwszy zaprezentowaliśmy młodych badaczy Uniwersytetu Przykarpackiego, którzy obyli staże na najlepszych uczelniach w Polsce. Młodzi naukowcy zaprezentowali tematy związane z astronomią, biologią, botaniką, leśnictwem oraz architektonicznymi elementami nowych schronisk, potrzebnych dla rozwiązania ruchu turystycznego dookoła obserwatorium na górze Pop Iwan. Liczymy, że ci młodzi badacze będą koordynatorami wielkich badawczych projektów polsko-ukraińskich.

Więcej na temat spotkania ekspertów ws. odbudowy dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan znajdą Państwo w następnym numerze.

Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 4 (272) 28 lutego – 16 marca 2017

Fot. Leon Tyszczenko
{gallery}gallery/2017/pop_iwan_2017_plany_tyszczenko{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X