Wystawa prac Marka Wawro we Lwowie

Wystawa prac Marka Wawro we Lwowie

W życiu kulturalnym Lwowa lipiec i początek sierpnia obfitowały w wydarzenia kulturalne. Staje się tradycją, że nie zważając na urlopy, wakacje akademickie, koniec sezonu teatralnego, liczne wystawy artystyczne zapraszają do sal wystawowych.

Akcentując tylko niektóre z nich, warto zaprosić do Galerii „Zielona Kanapa” na wystawę cyklu obrazów młodej artystki Lidii Studnickiej „Oczyma maleńkiego cudu” lub na monumentalną wystawę Włodzimierza Kostyrki, znanego lwowskiego malarza, absolwenta KUL w Lublinie. Ta ostatnia odbyła się w Pałacu Sztuki przy ul. Kopernika. W obszernych salach pałacu swoje prace wystawiali również goście z Polski.

Wielkie zainteresowanie wywołała wystawa prac współczesnego polskiego artysty Marka Wawro z Kielc. Wystawa została zorganizowana w ramach projektu artystycznego „Most Kultury”. Projekt obejmuje cykl prezentacji, organizowanych staraniem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach i lwowskim Centrum Informacyjno-Artystycznym 365. Koncepcja tego cyklu należy bezpośrednio do konsula generalnego RP we Lwowie Jarosława Drozda. Kuratorami wystaw są Stanisława Zacharko-Łagowska z Kielc i prof. Orest Hołubeć ze Lwowa. Wiele serca w organizowanie kolejnych „Mostów Kultury” wkłada konsul Andrzej Słomski, który prywatnie jest też utalentowanym grafikiem.

Marek Wawro osobiście przybył na otwarcie wystawy. Zaprezentowano na niej całokształt dorobku artystycznego: obrazy, kompozycje z różnych lat i projekty najnowsze. Artysta przedstawił we Lwowie pełną gamę swoich prac – od niewielkich po monumentalne. Jego obrazy i kompozycja zajmowały nie tylko wszystkie ściany i filary obszernej sali wystawowej, ale również jej podłogę. Marek Wawro tworzy w różnych materiałach i rożnych gatunkach artystycznych. Wśród dzieł, przedstawionych lwowskiej publiczności były obrazy olejne, instalacje, kompozycje fotograficzno-filmowo-malarskie.

Znaczna część utworów malarza przedstawia tematy z jego życia oraz jego emocje. Przez pokazanie siebie i swoich bliskich, swojego mieszkania czy też drogi do własnego ogrodu, artysta umie opowiedzieć o rzeczach ważnych, podstawowych, budzących u widzów tysiące refleksji. Artysta umie pokazać swój świat wewnętrzny, ale też potrafi zajrzeć do umysłów odbiorców. To właśnie charakteryzuje poziom jego talentu i znaczenie jego sztuki.

Fot. Jurij SmirnowSwoją twórczość artysta demonstrował na około 50 wystawach zbiorowych i 42 wystawach indywidualnych m.in. w Kielcach, Gdyni, Krakowie, Warszawie, Olkuszu, Przemyślu i Gorzowie Wielkopolskim, w Londynie, Belgradzie. Obecnie jego prace można oglądać we Lwowie. Warto tu zwrócić uwagę na emocje w jego instalacjach, impresję i jakiś niepokój jego prac fotograficznych, jak również bardzo nasyconą, gorącą i jaskrawą gamę kolorów jego obrazów.

O tym wszystkimi, nie tylko o twórczości artysty, mówili konsul Jarosław Drozd, Stanisława Zacharko-Łagowska i Orest Hołubeć. Koncepcja cyklu takich wystaw, to nie tylko prezentacja twórczości tych czy innych artystów polskich we Lwowie, czy też w innych miejscowościach Ukrainy. Koncepcja jest znacznie szersza i polega na budowaniu kolejnych mostów porozumienia pomiędzy Polską i Ukrainą, miedzy Polakami i Ukraińcami. Jak powiedział prof. Hołubeć: Bardzo wiele takich mostów już zbudowano pomiędzy naszymi państwami, ale też wiele zniszczono. Nie do każdego mostu niestety zostały zbudowane drogi z obu stron. Dlatego przyjemnie jest, że tym razem zebrali się budowniczy takich mostów i dróg, budowniczy idei współpracy i porozumienia, a nie burzyciele i siewcy rozłamów i nieufności.

Jurij Smirnow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X