Wystawa poplenerowa szkoły plastycznej „Wrzos”

Wystawa poplenerowa szkoły plastycznej „Wrzos”

Członkowie szkoły plastycznej „Wrzos” zorganizowali latem plener w Skolem.

Wynikiem jest wystawa, którą szkoła zaprezentowała w Lwowskim Towarzystwie Miłośników Sztuk Pięknych.

Obrazy przedstawione na wystawie są bardzo różne. Różnią się zarówno techniką wykonania – pastele, grafiki, akwarele, jak też tematyką. Większą część obrazów przedstawiają krajobrazy. Góry, potoki, lasy, świerki… Małe góralskie chatki. Na niektórych – kościół pw. Siedmiu Boleści Matki Boskiej, proboszcz którego ks. Mateusz Grochla, który tradycyjnie już gościnnie przyjmuje „plenerowiczów”. Są też zwierzęta. I nawet orzeł biały lecący nad górami. Dla bliższego zapoznania publiczności ze swoimi obrazami członkowie szkoły plastycznej deklamowali wiersze i opowiadania, ułożone przez siebie bądź specjalnie dobrane, jako kontynuacja twórczości plastycznej.

Fot. Alina Wozijan

By obejrzeć nowe prace na wernisaż w Sali przy ul. Rylejewa 9 przybyli lwowiacy i przedstawiciele organizacji polskich we Lwowie. Słowa gratulacyjne do uczestników wystawy skierowali również proboszcz parafii św. Marii Magdaleny o. Paweł Tomys oraz konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski.

Alina Wozijan
Tekst ukazał się w nr 19 (239) 16-29 października 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X