Jarosław Drozd kończy swą misję na Ukrainie

Do kraju wróci z tarczą!

Z okazji zbliżającego się zakończenia misji dyplomatycznej na Ukrainie, konsul generalny RP we Lwowie, Jarosław Drozd zaprosił miejscowych działaczy organizacji polskich, przedstawicieli duchowieństwa, a także swych współpracowników, na spotkanie pożegnalne, które odbyło się w Konsulacie RP 12 października 2015 roku.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja trzeciego wydania monografii polskiego konsulatu we Lwowie „Polski konsulat we Lwowie 1987-2012”. Prezentację książki poprowadził konsul Marcin Zieniewicz. Uczestniczyli Jarosław Drozd, konsul generalny oraz Bernard Nowak, pisarz i wydawca – szef wydawnictwa Test.

Otworzył spotkanie konsul Marcin Zieniewicz, który zebrał i opracował materiały do książki. Marcin Zieniewicz zaznaczył, że książka zawiera wspomnienia wszystkich kierowników polskiej misji dyplomatycznej we Lwowie. Niestety w dwóch przypadkach są to wspomnienia o konsulach już nieżyjących. Polska placówka we Lwowie na początku była agencją konsularną. Została założona jeszcze w PRL, w 1987 roku. Na jej czele stał Włodzimierz Woskowski. W 1993 otwarto Konsulat Generalny. Pierwszym konsulem generalnym był Henryk Litwin, dzisiejszy ambasador RP w Kijowie.

Pierwsze wydanie ukazało się z okazji jubileuszu 25-lecia polskiej placówki dyplomatycznej we Lwowie. Monografia została opatrzona wstępem konsula generalnego Jarosława Drozda, arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, przedstawiciela MSZ Ukrainy we Lwowie Wiaczesława Wojnarowskiego, konsula Marcina Zieniewicza oraz historyka z UAM w Poznaniu Agnieszki Sawicz. Książka doczekała się także ukraińskiego wydania w roku 2013. Wielkie zainteresowanie publikacją i pozytywne sygnały zarówno od czytelników z Ukrainy, jak i z Polski zachęciły wydawców do drugiego wydania w języku polskim, uzupełnionego i poszerzonego.

Pisarz i wydawca książki, Bernard Nowak dodał, że doskonale pamięta emocje towarzyszące wydawaniu tego tytułu. Wyraził nadzieję, że już niebawem zostanie otwarty Dom Polski, w którym na półce stanie książka „Polski konsulat we Lwowie 1987-2012” i że ta książka będzie jedną z cegiełek w budowaniu Domu Polskiego.

W czasie spotkania również wiele uwagi poświęcono staraniom o Dom Polski we Lwowie. Konsul generalny zaznaczył, że książka nie wspomina szerzej o staraniach o Dom Polski, powinna być im poświęcona osobna pozycja. Jarosław Drozd zasugerował, że jego następcy powinni napisać książkę „Jak się udało wybudować Dom Polski we Lwowie”, ponieważ ta historia trwa już 20 lat.

– Emocji nam na Ukrainie nie brakuje – mówił Jarosław Drozd. – Przede wszystkim, dla mnie było bardzo istotne to wszystko co żeśmy próbowali zrobić razem ze środowiskiem polskim, tutaj we Lwowie. – Poinformował, że 1 października 2015 roku Rada Miejska Lwowa, tuż przed wyborami samorządowymi na Ukrainie, w ostatecznym głosowaniu przyznała działkę na Dom Polski. Działka ma powierzchnię 4 tysięcy metrów, stoją na niej cztery obiekty. – Na dzień dzisiejszy mamy stworzone wszelkie warunki do dalszych procedur formalno-prawnych i budowlanych – podkreślił Drozd. Dodał, że jeszcze za czasu swojego pobytu we Lwowie chciałby wbić „symboliczną łopatę” w ziemię, przeznaczoną pod Dom Polski. Podziękował też polskiemu środowisku za wsparcie w mieście, gdzie „praca polskiego dyplomaty nie jest łatwa”.

– Możemy sobie opowiadać różne fajne komplementy, że się udawało, ale były też bardzo ciężkie momenty – mówił Jarosław Drozd, – i gdyby nie było wsparcia, rozumienia i chęci w środowisku polskim, to by się mnóstwo tych rzeczy nie udało. I dziękując za to wszystko, co zrobiliście dla polskości we Lwowie, powiem oczywiście jak każdy biurokrata, ale też z serca to powiem: trzeba jeszcze więcej. Mam dużo radości i cieszę się, że nie tylko w urzędzie się spotykamy, że widzimy się na mieście, że widzimy się w różnych działaniach, w akcjach, w sytuacjach. Mieliśmy mnóstwo bardzo dobrych imprez tutaj we Lwowie.

Jarosław Drozd wymienił także nazwisko swego następcy na stanowisku konsula generalnego RP we Lwowie. Będzie nim doświadczony dyplomata Wiesław Mazur, który poprzednio był konsulem generalnym RP w Odessie, a później w Sewastopolu.

W drugiej części spotkania konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd wręczył polskie odznaczenia państwowe. W imieniu odznaczonych głos zabrała redaktor Beata Kost, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP.

Spotkanie pożegnalne Jarosława Drozda przebiegało w rodzinnej atmosferze. Nie zabrakło też dobrych słów podziękowania, życzeń dalszej owocnej pracy dyplomatycznej. Spotkanie uświetnił brawurowy występ połączonych polskich zespołów ze Lwowa.

Wzruszona Beata Drozd, małżonka konsula generalnego, stwierdziła, że w ciągu czterech lat bardzo się zżyła z miejscowymi Polakami. „Dziękuję za to, że byliście ze mną, że wspomagaliście mnie i mego męża – powiedziała. –Potwierdziliście krajowi i światu, że uczycie nas tego, jak być Polakami. Dziękuję”.

Konstanty Czawaga, Wojciech Jankowski

{youtube}KqcbKzfxwZE{/youtube}

ODZNACZENI

BEATA KOST – dziennikarka i publicystka, z-ca red. nacz. Kuriera Galicyjskiego, odznaczona została przez Prezydenta RP postanowieniem z 14.04.2015 roku za działalność na rzecz kultywowania polskich tradycji narodowych Złotym Krzyżem Zasługi

ELEONORA POPOWICZ – wieloletnia działaczka polska w Borysławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Zgoda” w Borysławiu, odznaczona została przez Prezydenta RP postanowieniem z 14.04.2015 roku za zasługi na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie Złotym Krzyżem Zasługi

STANISŁAWA NOWOSAD – polska poetka ze Lwowa, odznaczona została przez Prezydenta RP postanowieniem z 01.07.2015 roku za zasługi i za działalność na rzecz kultywowania polskich tradycji narodowych i kultury polskiej na Ukrainie Złotym Krzyżem Zasługi

ks. ZBIGNIEW PABJANA z parafii Mieżyniec; odznaczony przez przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. Władysława Bartoszewskiego decyzją z 2.04.2015 roku, za zasługi na rzecz zachowania pamięci i lokalizacji miejsc pochówku żołnierzy WP poległych w 1939 roku na terenie ob. Ukrainy Zachodniej Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

ks. JACEK WALIGÓRA z parafii Kamionka Strumiłowa, odznaczony przez przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. Władysława Bartoszewskiego decyzją z 2.04.2015 roku, za zasługi na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni NKWD w Salinie koło Dobromila oraz ofiar niemieckiego Zakładu Karnego w Przedzielnicy koło Nowego Miasta odznaczył Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

JERZY GIEC – dziennikarz oddziału TVP w Rzeszowie, uhonorowany przez Konsula Generalnego RP we Lwowie, Jarosława Drozda, za wieloletnią współpracę z polską placówką konsularną we Lwowie, zaangażowanie w utrwalenie medialne najważniejszych wydarzeń z życia społeczności polskiej i konsulatu oraz za zasługi na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, medalem „XXV-lecia Konsulatu”

Gratulujemy!

{gallery}gallery/2015/drozd{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X