Wystawa „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” w czerwcu na Łotwie

Wystawa „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” w czerwcu na Łotwie

Od 26 czerwca w łotewskiej Lipawie można podziwiać niezwykłą wystawę. Przypomni ona historię Polaków, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju tego miasta, pełniącego niegdyś funkcję portu i węzła komunikacyjnego. Wystawę, na podstawie wydanej w ubiegłym roku książki, przygotował Instytut POLONIKA.

Na kartach bogato ilustrowanej książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”, autor Marek Głuszko przedstawił wiele ciekawych, a często mało znanych wątków z historii Lipawy. Część z nich zostanie zaprezentowana na wystawie pod tym samym tytułem, będącej uzupełnieniem wydanej w 2018 r. przez Instytut „POLONIKA” publikacji. Termin wydania książki nie był przypadkowy: w 2018 r. Polska obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości, Łotwa zaś – 100. rocznicę proklamowania niepodległości. Po zakończeniu wojny to właśnie Lipawa przez 6 miesięcy pełniła funkcję tymczasowej stolicy państwa.

Wystawa ukazuje wkład mniejszości polskiej w rozwój gospodarczy zarówno Łotwy, jak i samej Lipawy – miasta szczególnie ważnego, gdyż pełniącego funkcję portu i węzła kolejowego. Polacy odegrali wręcz kluczową rolę w jego rozwoju, o czym przypomina książka Marka Głuszki oraz powstała na jej podstawie wystawa. Na 21 planszach zostały przedstawione sylwetki 12 osób szczególnie ważnych dla rozwoju Lipawy, samo miasto zaś zostało zilustrowane za pomocą wielkoformatowych wydruków archiwalnych pocztówek.

– Wspólne dziedzictwo kulturowe obu krajów jest tematem rzadko podejmowanym w nauce i literaturze – mówi Magdalena Gutowska, szefowa programu Popularyzacja w Instytucie POLONIKA. – Za pomocą ciekawych materiałów ikonograficznych, głównie dokumentów archiwalnych, mamy możliwość cofnąć się w czasie i dotknąć dawnej Lipawy, a tym samym przybliżyć naszym odbiorcom ten niezwykle ważny i pasjonujący temat.

Wystawa została przygotowana w trzech językach: łotewskim, polskim i angielskim. Będzie można ją podziwiać do 6 sierpnia przed Katedrą św. Józefa w Lipawie, a następnie w Dyneburgu, gdzie zostanie przewieziona na zaproszenie Związku Polaków na Łotwie.

Wernisaż wystawy w Lipawie wraz ze spotkaniem autorskim wokół książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” odbędą się 26 czerwca o godz. 16:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Organizatorzy:
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze.
Współorganizatorzy: miasto Lipawa, biskup Lipawy Viktors Stulpins, muzeum w Lipawie.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r. jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której celem jest zachowanie materialnych śladów kultury polskiej za granicą oraz kształtowanie świadomości Polaków na temat ich dziedzictwa kulturowego. Projekty Instytutu Polonika prowadzone są w ramach trzech programów strategicznych: OCHRONA, BADANIA i POPULARYZACJA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Marta Szafranek
specjalista ds. PR, rzecznik prasowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X