Wystawa o św. Janie Pawle II i bł. Władysławie Bukowińskim we Lwowie Switłana Hurkina (od lewej), i Magdalena Okaj (fot. Wojciech Jankowski)

Wystawa o św. Janie Pawle II i bł. Władysławie Bukowińskim we Lwowie

We Lwowie 20 listopada otwarta została wystawa „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Wygłoszono dwie prelekcje. Dr Switłana Hurkina z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego wygłosiła wykład o losach katolików obydwu obrządków prześladowanych przez totalitarne reżimy, w szczególności przez komunistyczny. Ks. prof. Norbert Mojżyn z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego mówił o roli pielgrzymek Jana Pawła II w walce z komunistycznym zniewoleniem i o przesłaniu polskiego papieża, który przestrzegał, że wolność niesie ze sobą jeszcze większe wyzwania, niż zniewolenie.

Prowadzący spotkanie dr Roman Skakun, zastępca dyrektora Wydziału Historii Cerkwi, zwrócił uwagę na to, że Jan Paweł II wspomógł odrodzenie Akademii Teologicznej we Lwowie, a w czasie pielgrzymki poświęcił kamień węgielny pod uczelnię. Akademia Teologiczna została przemianowana w 2007 roku na Ukraiński Uniwersytet Katolicki. Skakun podkreślił, jaką moc miało papieskie błogosławieństwo dla odnowionej po zamknięciu przez bolszewików unickiej uczelni, która obecnie jest prestiżową szkołą wyższą.

Switłana Hurkina (od lewej), i Magdalena Okaj (fot. Wojciech Jankowski)

– Wystawa, którą dziś otwieramy we Lwowie, jest częścią większego projektu pod nazwą „Św. Jan Paweł II i bł. ksiądz Władysław Bukowiński – polscy orędownicy wolności”. Projekt polega na organizacji trzech wystaw poświęconych pielgrzymkom Jana Pawła II – na Litwie w Wilnie, w Kazachstanie w Astanie i na Ukrainie, czemu było poświęcone dzisiejsze wydarzenie. Po tym, jak te wystawy będą pokazane w tych krajach, podsumowaniem projektu będzie wizyta studyjna środowisk opiniotwórczych, czyli akademickich i dziennikarzy w Polsce z Litwy, Kazachstanu i Ukrainy. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – opisała inicjatywę Magdalena Okaj, dyrektor programowy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Otwarcie wystawy odbyło się 20 listopada w Centrum im. Metropolity Szeptyckiego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Zadanie publiczne jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie „Współpraca w dyplomacji publicznej 2018”.

Wojciech Jankowski
Tekst ukazał się w nr 22 (314) 30 listopada – 17 grudnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X