Piszemy i oceniamy na B1

Piszemy i oceniamy na B1

Język to przede wszystkim komunikacja, jednak w ocenie kompetencji językowych ważną rolę odgrywa certyfikacja.

W październiku lektorzy i nauczyciele języka polskiego z Iwano-Frankiwska, Lwowa, Kałusza i Kosowa w ramach warsztatów metodycznych PISZEMY NA B1 uczyli się pod okiem ekspertów, jak oceniać prace pisemne zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). To już kolejny projekt skierowany do nauczycieli, którego realizacji podjęło się Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego pozwalają zdobyć prestiżowy certyfikat, który poświadcza znajomość języka polskiego na poziomach zaawansowania od A2 do C2 według skali ESOKJ. Certyfikat ten jest uznawany przez uniwersytety oraz pracodawców na całym świecie, dlatego coraz więcej osób decyduje się o niego ubiegać.

Na świecie uprawnienia do przeprowadzenia tego typu egzaminów od Tokio po Nowy Jork posiada 48 ośrodków, z czego kilka na Ukrainie, m.in. Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka. – Jako jedna z największych placówek edukacyjnych na zachodniej Ukrainie dbamy o międzynarodowe standardy i odpowiadamy na potrzeby rynku pracy, dlatego certyfikacja języków obcych wpisuje się w nasze priorytety – podkreśla dr hab. Olga Łazarowycz, zastępca dziekana Wydziału Filologii, która objęła patronatem wydarzenie, a także sama uczestniczyła w szkoleniu.

Na zaproszenie uczelni do Iwano-Frankiwska przyjechały dr Agnieszka Karolczuk i Magda Grutzmacher, współpracujące z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego od 2004 roku. – Cieszę się, że miałam okazję pracować z tak wspaniałym zespołem ukraińskich nauczycieli i wnieść do tego środowiska trochę ducha certyfikacji. W Iwano-Frankiwsku, niezależnie od pogody, czuje się ciepło serdecznych ludzkich serc – wspomina spotkanie z polonistami Magda Grutzmacher.

Możliwość konsultacji z ekspertem jest bezcenna. – Jak się okazało, ta praca jest niełatwa i wymaga głębokiej wiedzy językowej, umiejętności zważenia wszystkich błędów w tekście i cierpliwości – wyznała dr Mariana Skrypnyk (Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka). Ostateczna ocena polega na dostrzeżeniu umiejętności, które zdający zaprezentował w swoim tekście.

Poznaniem standardów egzaminacyjnych byli zainteresowani nie tylko przyszli egzaminatorzy, ale przede wszystkim nauczyciele i lektorzy, którzy pracują na co dzień z młodzieżą. – Warto popularyzować wiedzę o standardach, bo to wzbogaca i uczniów, i nauczycieli. Dzięki temu uczniowie mają więcej realnych możliwości przygotowania się do egzaminów, a nauczycieli wiedza ta inspiruje do poszukiwania nowych efektywnych sposobów uczenia i do pogłębiania wnikliwości w ocenianiu rezultatów swojej pracy – podkreśla dr Agnieszka Karolczuk.

Szkolenie odbyło się w systemie blended-learning, obejmowało zadania online oraz cztery godziny konsultacji z ekspertem w dwóch grupach. Możliwość samodzielnej pracy w domu pozwoliła wziąć udział w zajęciach lektorom z innych miast, na co zwróciła uwagę dr Chrystyna Nikołajczuk (Uniwersytet Lwowski im. I. Franki): – Za niewątpliwą zaletę szkolenia uważam jego podział na część zaoczną i stacjonarną: przed warsztatami uczestnicy mogli zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi oceny prac pisemnych, a następnie samodzielnie dokonać analizy zaproponowanych wypracowań.

Organizatorami warsztatów było Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka dzięki wsparciu finansowemu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przy udziale Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz pomocy wolontariuszy Centrum i Uniwersytetu. „Więcej takich szkoleń!” – pisali uczestnicy w ankietach satysfakcji. Mamy nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie poświęcone certyfikacji.

Samanta Busiło
Tekst ukazał się w nr 22 (314) 30 listopada – 17 grudnia 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X