Współpraca z sąsiadami na rzecz Europy

Współpraca z sąsiadami na rzecz Europy

Nieco oddalony od wysokich gór Rzeszów poważnie zaangażował się dzieło Euroregionu Karpackiego i stał miejscem spotkań reprezentujących te tereny polityków, samorządowców, przedsiębiorców oraz naukowców i działaczy kultury.

 

W dniach 4-5 grudnia w hotelu „Nowy dwór” w Świlczy koło Rzeszowa Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w ramach projektu pt. „Samorządowiec profesjonalista”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i realizowanego w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Lublinie zorganizowało Międzynarodową Konferencję pt. „Samorządy na rzecz Europy. Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego”.

Wymiana doświadczeń
Głównym celem wydarzenia było przekazanie najlepszych praktyk oraz konkretnych efektów współpracy międzynarodowej samorządów. Podczas pierwszego posiedzenia Grupy Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzynarodowej, omówiono założenia w zakresie koordynacji procesów współpracy międzynarodowej samorządów z województwa podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Istotą drugiego dnia konferencji  były dwie debaty, w których uczestniczyli m.in. konsul RP we Lwowie Marcin Zieniewicz, Bengt-Olle Andersson – reprezentujący organizację Oresund Direkt w Szwecji, Anna Winkler – przedstawicielka Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Jozef Polačko – prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Słowacja-Północ, przedstawiciele polskich instytucji, burmistrzowie miast polskich i słowackich oraz reprezentant środowiska akademickiego dr Krzysztof Kaszuba – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie.

Podczas dyskusji prelegenci zaprezentowali swoje doświadczenia z zakresu współpracy międzynarodowej, przedstawili rozwiązania sprzyjające nawiązywaniu partnerstwa międzynarodowych m.in. poprzez projekty ponadnarodowe dofinansowane ze środków UE, które przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego samorządów, a także omówiono wyzwania, kierunki oraz konkretne koncepcje współpracy międzynarodowej samorządów terytorialnych po 2013 roku.

„Konferencja spotkała się z uznaniem gości konferencji, a panele dyskusyjne były znakomitą okazją do zadawania pytań do specjalistów oraz otrzymania praktycznych wskazówek i rekomendacji” – zaznaczył Dawid Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X