Historyczny konkurs o Powstaniu Styczniowym zakończony

Historyczny konkurs o Powstaniu Styczniowym zakończony

W piątek 7 grudnia br. w warszawskiej siedzibie Archiwum Akt Dawnych odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu historycznego zatytułowanego – Wolni z wolnymi. Poszukiwacze duchowych i materialnych śladów Powstania Styczniowego na kresach.

Uroczystość poprzedziła wspólna modlitwa poprowadzona przez ks. Jacka Wardęskiego instruktora Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej mazowieckiego hufca Kresy. Licznie przybyłych gości i laureatów przywitał członek rady programowej Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk. Mowę wstępną wygłosił koordynator projektu, specjalizujący się w dziejach Powstania Styczniowego historyk Robert Czyżewski. Śpiewem pieśni patriotycznych i kolęd przy akompaniamencie gitary piątkowe spotkanie uświetnił Grzegorz Skrzeczyński. Po rozdaniu nagród i zakończeniu części oficjalnej oraz artystycznej spotkania jego uczestnicy podzielili się opłatkiem i wzięli udział w skromnym poczęstunku.

Laureatów konkursu nagrodzono cennym sprzętem elektronicznym, dyplomami, replikami powstańczej biżuterii oraz zaproszono na kilkudniowy objazd historyczny po Polsce śladami Powstania Styczniowego 1863 r.

Temat zorganizowanego i pilotowanego przez fundację „Wolność i Demokracja” konkursu nawiązywał bezpośrednio do zbliżających się obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Jednym z głównych celów postawionych sobie przez jego organizatorów było włączenie w przygotowania jubileuszu powstania młodzieży mieszkającej na terenie Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Nie mniejsze znaczenie miał zamysł rozbudzenia wśród młodych Polaków zamieszkujących na ziemiach dzisiejszej Ukrainy, Litwy, Białorusi i Łotwy świadomości historycznej w kontekście kulturowej spóścizny I Rzeczypospolitej i jagiellońskiej idei państwa trojga narodów.

Laureaci
Pośród kilkudziesięciu świetnych prac konkursowych jury wyróżniło kilka wybitnych. Laureatami konkursu zostali uczniowie Szkoły Sobotniej w Połonnym na Ukrainie, Szkoły nr 36 z Żytomierza, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz uczniowie wileńskich gimnazjów im. Władysława Syrokomli i imienia Jana Pawła II. Za wykonanie prezentacji multimedialnej o Romualdzie Traugucie, szczególnie uhonorowano młodego uczestnika pochodzącego z białoruskiego Brześcia.

Zwycięzcami konkursu została grupa uczennic Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca z podwileńskiego Rudomina. Opiekunką zespołu dziewcząt była ich nauczycielka historii, a zarazem wicedyrektor rudomińskiego gimnazjum pani Helena Szaranda. 1 nagrodę zespół z Rudomina otrzymał za opracowanie historyczne dotyczące losów Powstańca Styczniowego Jana Kajetana Parfianowicza.

– Tematem Powstania Styczniowego zaczęliśmy się szczególnie interesować już kilka lat temu – relacjonuje Pani Helena – jak tylko dowiedzieliśmy się, że grób „naszego” powstańca odwiedza przyjeżdżający z Polski jego prawnuk, mieszkający w Puławach historyk sztuki i wykładowca lubelskiego UMCS profesor Kazimierz Parfianowicz. Zaprosiliśmy wówczas pana Kazimierza do naszej szkoły na spotkanie z członkami kółka krajoznawczego. Młodzież zaintrygowana niezmiernie przekazaną jej wiedzą oraz ciekawą opowieścią profesora o swoich przodkach postanowiła na własną rękę poszerzyć swe wiadomości o losach rodu spoczywającego na naszej ziemi bohatera. Od tamtej pory staramy się kontaktować z profesorem Parfianowiczem za każdym razem kiedy odwiedza Litwę – kończy swą relację pani Helena.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X