Współpraca uzdrowisk

Współpraca uzdrowisk

W Truskawcu zakończyło się Forum Turystyczne, w imprezie udział wzięli przedstawiciele pięciu państw: Ukrainy, Gruzji, Polski, Azerbajdżanu i Rosji.

Ubiegłoroczne Forum Ekonomiczne niestety nie odbyło się w Truskawcu, jak miało to miejsce w latach poprzednich. W ciągu ostatnich ośmiu lat sam kurort wiele stracił przez politykę poprzednich władz. Nadal jednak „wszechzwiązkowe uzdrowisko” plasuje się wśród najbardziej atrakcyjnych centrów rekreacji i turystyki w zachodnim regionie. 6 kwietnia br. w hotelu „Mirotel” w Truskawcu odbyło się Forum Turystyczne „Kierunki i sposoby promocji uzdrowisk”. Mer miasta Truskawca podkreślał, że w warunkach intensywnego rozwoju turystyki wzrasta konkurencja pomiędzy uzdrowiskami. W tym wypadku konieczne jest określenie kierunków rozwoju uzdrowiska. To stwierdzenie stało się tematem prowadzonej dyskusji.

Konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd zaznaczył, że wspólna praca i wymiana doświadczeń będą korzystne dla wszystkich uczestników forum. Polska z satysfakcją przyjmuje kontakty partnerskie, tym bardziej, że z funduszy unijnych przekazywane są kwoty na rozwój „partnerstwa wschodniego”. W imieniu władz wojewódzkich uczestników forum powitała kierownik Departamentu Turystyki i Uzdrowisk Oksana Pogoriłko. – Forum jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem, w życiu województwa. Widzimy, że okres chaotycznego rozwoju uzdrowisk już minął, teraz potrzebna jest poważna marketingowa działalność, poprawa poziomu usług i ustalanie polityki cenowej”.

Zebrani zapoznali się z działalnością najmłodszego polskiego uzdrowiska – Uniejowa. Prezentację przygotował burmistrz Józef Kaczmarek. Jako kurort Uniejów zaczął się rozwijać dopiero przed rokiem. Odkryto tam źródła termalne, woda z których używana jest nie tylko wodolecznictwie. Większe doświadczenia – wprawdzie nie jako uzdrowisko, lecz jako ośrodek turystyczny – ma przygraniczny Przemyśl. Żeby miasto stało się bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów, wciąż prowadzona jest działalność promocyjna: festyny, imprezy, obchody rocznicowe.

Olbrzymi turystyczny i uzdrowiskowy potencjał ma malownicza Gruzja: wspaniała przyroda Kaukazu, świeże powietrze, niepowtarzalny koloryt narodowy. Wszystko to przyciąga wielu turystów. Jednak wojna w Abchazji i wydarzenia polityczne zahamowały rozwój turystyki. W sanatoriach przez jakiś czas mieszkali uchodźcy. Obecnie postanowiono wznowić działalność uzdrowisk i w tej materii nieocenione jest doświadczenie Truskawca – tak mówili uczestnicy Forum z Gruzji. Nawiązując współpracę Gruzini reklamowali na forum atrakcyjne regiony i obiecywali promocję w Truskawcu znakomitych win.

Swoje osiągnięcia w rozwoju turystyki i uzdrowisk przedstawiali również przedstawiciele Azerbejdżanu.

 

Podczas Forum. Na pierwszym planie kosul generalny RP we Lwowie Jaroslaw Drozd, w drugim rzędzie Farid Mugimzade, prezes Asocjacii Turystycznej z Azerbejdżanu  (Fot. Leonid Golberg)Warunki geograficzne województwa lwowskiego sprzyjają rozwojowi branży rekreacyjno-turystycznej. Z ponad stu sanatoriów większość mieści się w Truskawcu.

Goście zza granicy interesowali się doświadczeniem organizatorów forum. Wicemer Truskawca Jurij Jaworski przedstawił Truskawiec, jego sanatoria i potencjał leczniczy.

Kierownik moskiewskiej agencji marketingowej „Vivat zdrowie” Maryna Szewczuk podkreśliła wymowny fakt: kiedy większość obywateli dawnego ZSRR jeździła do sanatoriów ludzie żyli długo i zdrowo. Obecnie długość życia skróciła się o dziesięć lat i ponad trzykrotnie wzrosła ilość zachorowań. Dlatego podstawowym zadaniem jest wypromowanie wypoczynku w sanatoriach. Według dyrektor lwowskiej agencji reklamowej „Luks” Iryny Szynkarenko sanatoria do pewnego stopnia konkurują z farmakologią. Jednakże firmy farmaceutyczne wydają na reklamę swych specyfików 10-15 % dochodu, a sanatoria – zaledwie od 2 do 3%. Dziś w warunkach ostrej konkurencji, żadne sanatorium czy uzdrowisko nie może obejść się bez dobrej reklamy.

Na zakończenie Forum kierownicy uzdrowisk z polskiego Uniejowa, gruzińskiego Cchałtubo i ukraińskiego Truskawca podpisali umowy o partnerstwie i współpracy.

Gubernator Swanetii Giorgi Czelidze, Gruzja:
Mamy uzdrowiska podobne do Truskawca, ale od 20 lat upadają, a przez pewne okoliczności polityczne znalazły się na krawędzi zniszczenia. Truskawiec, jak widać, aktywnie działał w ciągu tych 20 lat. Obecnie oferuje dobre warunki wypoczynku i leczenia. Te doświadczenia, wzajemna współpraca i udział w forum są dla nas bardzo ważne.

Konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd:
W nawiązaniu międzynarodowych stosunków znaczną role odgrywają stolice i centralne organy władzy, jednak podstawę kontaktów tworzy się na miejscu. Mamy tu wspaniały przykład współpracy kurortów: podpisano wzajemne umowy o partnerstwie. Stworzono tu wspaniałe warunki do międzynarodowych kontaktów, bazujących na wzajemnym zaufaniu i pomocy. Jako dyplomata jestem bardzo zadowolony i popieram te działania.

Leonid Golberg
Tekst ukazał się w nr 7 (179) 16-25 kwietnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X