Współpraca transgraniczna w górach

Współpraca transgraniczna w górach

Od stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Stymulowanie rozwoju turystyki w regionie karpackim poprzez poprawę usług i bezpieczeństwa turystów”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Projekt będzie realizowany wspólnie na terenach województwa lwowskiego (Ukraina) i podkarpackiego (Polska) w ciągu dwóch lat – 2013-2014 . Partnerami projektu są Lwowska Wojewódzka Służba Ratownicza, PTTK oddział w Przemyślu im. dr Orłowicza, GOPR grupa Bieszczadzka i Lwowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki. Organizatorem i inicjatorem projektu jest pozarządowa organizacja Stowarzyszenie Przewodników Górskich „Rowiń” (SPG „Rowiń”).

W ramach projektu odbyło się szkolenie pracowników punktów ratowniczych i przewodników górskich z terenu pogranicza Ukrainy i Polski. We wspólnym szkoleniu wzięło udział 36 osób z regionu przygranicznego, obywateli Ukrainy i Polski. Specjalnie w tym celu po raz pierwszy został opracowany i testowany ukraińsko-polski program szkolenia dla doświadczonych ratowników oraz przewodników górskich.

Howerla (Fot.wyr.com.ua)

Szkolenie teoretyczne przeprowadzono w nowopowstałym centrum szkoleniowym dla pracowników służby ratowniczej i górskich przewodników turystycznych, które znajduje się we wsi Dołhe w województwie lwowskim. Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat historii i organizacji turystyki górskiej w Karpatach Wschodnich; turystyki w terenach przygranicznych; przewodnictwa górskiego; organizacji przepraw; bezpieczeństwa w górach; organizacji pracy służb ratowniczych; prowadzenie operacji poszukiwawczych i ratowniczych w górach; ratownictwa na górskich rzekach i zbiornikach wodnych. Praktyczne umiejętności uczestnicy szkolenia sprawdzili podczas wypraw na szczyty Chomiak (1546 m), Syniak (1666 m), Howerla (2061 m), Paraszka (1268 m) oraz nad jezioro Niesamowite i pod wodospad Hurkało.

28 czerwca w święto Konstytucji Ukrainy, ukraińscy i polscy uczestnicy szkoleń zdobyli szczyt Howerli. Uroczyście zostały wywieszone flagi Ukrainy, Polski, UE i SPG „Rowiń”. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał czerwone koszulki i czapki, które służą jako identyfikatory oraz oznaka górskiego przewodnika czy ratownika. Na czerwonej odzieży umieszczono białe logo i napis „Turystyczne wsparcie i bezpieczeństwo w górach” oraz symbole UE i Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. W dniu ukończenia szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa. W ramach promocji małych miejscowości województwa lwowskiego odbyła się wycieczka do Drohobycza.

Chyba po raz pierwszy Ukraina i Polska nawiążą skuteczną, ścisłą współpracę pomiędzy ludźmi i organizacjami działającymi w dziedzinie ratownictwa, obsługi ruchu turystycznego na obszarach górskich i rozwoju turystyki po obydwu stronach granicy UE. Powstała mocna platforma współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń. Już we wrześniu 2013 roku na terenie Polski zaplanowano wspólne polsko-ukraińskie szkolenie dla doświadczonych ratowników i przewodników górskich.

Kolejne szkolenia są planowane na luty 2014 roku. Kierownictwo SPG „Rowiń” zaprasza zainteresowanych i miłośników gór do wzięcia udziału w tej imprezie.

Kontakt e-mail: rovin@i.ua
lub telefonicznie:
+38 067 737 61 63

Iwan Gorbatso, dyrektor SPG „Rowiń”
Tekst ukazał się w nr 15 (187) 16 – 29 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X