Współpraca młodych

Współpraca młodych

Na zaproszenie burmistrza Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego przy wsparciu mera Iwano-Frankiwska Wiktora Anuszkiewiczusa przedstawiciele młodzieżowej rady miasta odwiedzili polskich kolegów z miasta partnerskiego.

„W ramach wizyty spotkaliśmy się z przedstawicielemi władz samorządowych sejmiku województwa małopolskiego, z burmistrzem Chrzanowa, jego zastępcą Robertem Maciaszkiem, przedstawicielami władz i organizacji młodzieżowych – relacjonuje prezes młodzieżowej rady Iryna Rabarska. – Władze miasta partnerskiego przygotowały dla nas bardzo ciekawy program kulturalny i niezwykle ciekawy wypoczynek”.

Przedstawiciele małopolskich samorządów przedstawili gościom z Przykarpacia zasady funkcjonowania lokalnego samorządu. Gospodarze opowiadali o możliwościach, jakie daje strukturom państwowym i poszczególnym regionom członkowstwo w Unii Europejskiej. Gospodarze opowiadali o udziale województwa małopolskiego w programie rozwoju subregionów UE, który daje możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na rozwój infrastruktury i innych dziedzin, jak również na organizację programów edukacyjnych. Dla studentów z Polski są one niezwykle ważne, bo dają możliwość uzyskiwania wykształcenia za granicą na najbardziej prestiżowych uczelniach. Program rozwojowi regionów i reforma lokalnego samorządu pozwoliły na pozyskiwanie środków bezpośrednio z UE i wykorzystywania ich na miejscu na rozwój infrastruktury, edukacji, ochrony zdrowia i w innych dziedzinach.

Wojewodztwo Małopolskie chce podzielić się swoim doświadczeniem z Ukrainą. Sprzyja temu współpraca z województwem iwano-frankiwskim w dziedzinie edukacji, a w przyszlości przewidziana jest też współpraca turystyczna. Młodzi przedstawiciele rady z Przykarpacia zapoznali się z planami rozwoju Chrzanowa na najbliższe lata, omawiano doświadczenia w pozyskiwaniu inwestycji i środków na realizację projektów strukturowych, a także na rewaloryzację obiektów historycznych.

Chrzanów ma bogate życie kulturalne. Mieszka tam wielu młodych artystów. Biorą udział w imprezach kulturalnych w całym kraju. Szczególną uwagę miasto poświęca polityce młodzieżowej. Według słów Roberta Maciaszka na realizację młodzieżowych projektów przewidziano 700 tys. złotych. Dziś w mieście działa pięć dużych organizacji młodzieżowych: harcerstwo, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta, klub „Lider europejski”, Stowarzyszenie „Inicjatywy Chrzanowa”, klub europejski i wiele innych mniejszych stowarzyszeń. Ich działalność koncentruje się na propagowaniu kultury i sportu, organizacji wolnego czasu, prowadzeniu akcji charytatywnych, debat i współpracy z samorządowcami. Doświadczeniem społecznej działalności w swoim mieście podzieliła się też młodzież z Iwano-Frankiwska. Młodzież opowiadała o projektach, które zrealizowano w mieście dzięki inicjatywie młodzieżowej rady miasta. Najlepiej rozwija się współpraca polskich harcerzy i skautów ukraińskich.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X