Wspólny apel polskich i ukraińskich dziennikarzy

Uczestnicy IV Polsko-Ukraińskiego Forum Dziennikarzy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy 23 stycznia w Kazimierzu Dolnym wspólnie zaapelowali do władz Ukrainy o niewprowadzanie do ukraińskiego systemu prawnego przepisów przewidujących kary grzywny, a nawet więzienia dla dziennikarzy.

Apel ogłosili przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński i prezes Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy Serhij Tomilenko.

Apel Uczestników IV Polsko-Ukraińskiego Forum Dziennikarzy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy

My, polscy i ukraińscy dziennikarze apelujemy do władz Ukrainy o nie wprowadzanie do ukraińskiego systemu prawnego przepisów przewidujących kary grzywny, a nawet więzienia dla dziennikarzy.

Wprowadzenie tych przepisów zapowiedziane jest w projekcie ustawy o zwalczaniu dezinformacji, który przedstawił 20 stycznia br. minister kultury, młodzieży i sportu Ukrainy Wołodymyr Borodiański. W naszej ocenie w inicjatywie, jaką jest obrona przed dezinformacją, atakami hybrydowymi i fake newsami nie powinny się znaleźć instrumenty zagrażające wolności słowa. W obecnej sytuacji wojny hybrydowej szczególnie po aneksji Krymu przez Rosję i wojny na wschodzie Ukrainy, warto zdawać sobie sprawę z tego, iż dziennikarze i środki masowego komunikowania są sojusznikami każdego, kto chce chronić krajową przestrzeń informacyjną Ukrainy przed kłamstwami i manipulacją.

Straszenie dziennikarzy sankcjami karnymi jest sprzeczne z zasadą wolności słowa demokratycznego państwa. W Polsce takie przepisy obowiązują i zostały wprowadzone przez władze komunistyczne w celu represjonowania dziennikarzy. Mimo iż od okresu transformacji ustrojowej minęło ponad 30 lat, nie udało ich się usunąć z polskiego prawa.

Szkodzi to realizacji zasady wolności słowa i swobody wypowiedzi. Uchwalenie podobnych przepisów na Ukrainie obecnie byłoby jedynie powtórzeniem tych samych błędów.

Uczestnicy IV Polsko-Ukraińskiego Forum Dziennikarzy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy
Kazimierz Dolny, 23 stycznia 2020

Mи, польські та українські журналісти, звертаємось до української влади не впроваджувати до українського законодавства норми, що передбачають штрафи і навіть ув’язнення для журналістів.

Впровадження цих норм міститься в законопроекті про боротьбу з дезінформацією, який представив 20 січня міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. За нашою оцінкою, ініціатива, спрямована на захист від дезінформації, гібридних атак і фейк-новин, не повинна містити інструменти, що загрожують свободі слова. У сучасній ситуації гібридної війни, особливо після анексії Криму Росією та війни на сході України, варто усвідомлювати, що журналісти та засоби масової інформації – це союзники кожного, хто хоче захистити національний інформаційний простір України від брехні та маніпуляцій.

Залякування журналістів кримінальними санкціями суперечить засадам свободи слова в демократичній державі. У Польщі такі норми діють і були впроваджені комуністичною владою, щоби переслідувати журналістів. І хоча з часу політичних перетворень минуло понад 30 років, вилучити їх з польського законодавства не вдалося.

Це шкодить реалізації засад свободи слова і свободи вираження поглядів. Ухвалення нині подібних положень в Україні було би лише повторенням тих же самих помилок.

Учасники 4-го польсько-українського журналістського форуму Асоціації польських журналістів та Національної спілки журналістів України.
Казімєж-Дольний, 23 січня 2020 року

Konstanty Czawaga
Zdjęcia: Konstanty Czawaga
{gallery}gallery/2020/wspolnyapeldziennikarzy{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X