Wspólne świętowanie z archiwum autora

Wspólne świętowanie

Grekokatolicy rozpoczęli świętowanie stałych świąt według gregoriańskiego kalendarza. Ściśle powiedziawszy, stosowany jest obecnie nowo-juliański kalendarz, według którego święta ruchome, zależne od Wielkanocy, obchodzone są według dotychczasowego stylu. Większość chrześcijan wschodniego obrządku, zarówno katolików jak prawosławnych, wyznacza paschalie według starego stylu. Natomiast święta stałe wypadają w te same dni, co w kalendarzu gregoriańskim. Wielkanoc u wschodnich braci nadal będzie wypadać w inny dzień, nie zawsze razem z łacinnikami.

W Kościele greckokatolickim oraz prawosławnym Kościele Ukrainy przyjęto nowy kalendarz liturgiczny. Ukraiński Kościół prawosławny, mający więcej wiernych, pozostał przy starym stylu. W kościołach, które wprowadziły nowy kalendarz, wierni przyjęli zmiany entuzjastycznie, zazwyczaj traktując to jako symbol oderwania się kulturowego od tradycji zachowywanych przez prawosławie rosyjskie.

z archiwum autora

8 września wypada popularne na Ukrainie święto Narodzenia Matki Bożej. We Lwowie, pomimo oficjalnie dnia roboczego, wiele instytucji i przedsiębiorców prywatnych ogłosiło dzień świąteczny. Na święto w grekokatolickiej parafii w podlwowskich Sokolnikach przybyło o wiele więcej ludzi niż w poprzednich latach. Odczuwa się chęć zamanifestowania akceptacji nowego kalendarza. Parafia utrzymuje bardzo dobre relacje z rzymskokatolicką parafią św. Jana Pawła II, która obejmuje południową dzielnicę Lwowa, sam zaś kościół stoi w stu metrach od granicy miasta, w Sokolnikach.

Historia parafii sięga 1396 roku. Pod koniec XIX wieku wybudowano nowy kościół św. Mikołaja, pod kierunkiem wygnanego z Litwy za wspomaganie Powstania Styczniowego ks. Romualda Stakiena. Po wypędzeniu Polaków kościół zamieniono w 1946 na prawosławną cerkiew, obecnie funkcjonuje tam grcekokatolicka parafia Narodzenia Matki Bożej. W latach trzydziestych XX wieku w Sokolnikach posługiwał ks. Wincenty Urban (późniejszy biskup wrocławski), i ks. Franciszek Rozwód (posługujący po wojnie we Wrocławiu, czynny do swojej śmierci w wieku 104 lat). W Sokolnikach urodził się ks. Antoni Ręcznych, organizator powojenny parafii św. Jadwigi we Wrocławiu – Oleśnicy oraz ks. Stanisław Pawlaczek, profesor seminarium i rektor kościoła Matki Bożej na Piasku we Wrocławiu. Spadkobiercą tradycji Sokolnickiej parafii jest parafia św. Jana Pawła II, dla której kardynał Konrad Krajewski w 2020 roku konsekrował nowy kościół. Greckokatolicki proboszcz o. Jarosław Garandża jeszcze w 2018 roku przekazał parafii otaczane przez jego wiernych wielką czcią figury Chrystusa i Matki Bożej, pochodzące z  XIX-wiecznego kościoła, po 1946 roku umieszczone w ikonostasie.

z archiwum autora

Podczas uroczystości odpustowej liturgię celebrował ks. Grzegorz Draus, proboszcz parafii św. Jana Pawła II. Braterskim gestem było zaproszenie szkockiej organizacji Siobhan’s Trust, rozdającej pizzę prosto z pieców w ciężarówce. Często Siobhan’s Trust obsługuje wydarzenia w parafii, zwłaszcza akcje dla uchodźców. Wśród wolontariuszy byli: Duńczyk, Anglicy, Szwajcar i Szwedka. Tym razem podzielono się dobrem z braćmi świętującymi po raz pierwszy odpust w nowym stylu, w jedności całym katolickim światem.

ks. Grzegorz Draus

Tekst ukazał się w nr 17 (429), 15 – 28 września 2023

X