Wsparcie dla lwowskich Polaków fot. Konstanty Czawaga / Nowy Kurier Galicyjski

Wsparcie dla lwowskich Polaków

22 maja br. ponad 250 Polaków we Lwowie, szczególnie osób starszych, chorych, niepełnosprawnych otrzymało kolejną pomoc żywnościową, która została przekazana do Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Polski – poinformował Kurier Emil Legowicz, prezes TKPZL.

W Polsce czasem błędnie się wydaje, że z powodu wojny przeważna część lwowskich Polaków wyjechała. W długiej kolejce po pomoc spotkałem wiele osobistości, znanych seniorów, którzy przez całe swoje życie pielęgnowali polskość w rodzinnym mieście i nawet w tak trudnym czasie jak teraz nie chcą wyjeżdżać ze swoich domów.

Dawno nie widziałem poetki Janiny Wołosieckiej-Al-Koni. Lata płyną, a ona pomimo wszystko nadal pisze wiersze. Przygotowała nową książkę. Obiecywała, że po wydaniu sprezentuje mi ją i przeprowadzimy z nią wywiad. Dowiedziałem się też, że po wzmiance w naszej gazecie o schronie w domu rodziny Kot wielu naszych czytelników juz skorzystało z tego doświadczenia.

Prawie wszyscy moi rozmówcy nie ukrywali, że borykają się z trudnościami materialnymi. Rosną ceny na żywność, której jest coraz mniej, a tymczasem we Lwowie zwiększa się liczba uciekinierów od wojny.

W imieniu Zarządu TKPZL Emil Legowicz złożył za pośrednictwem Kuriera serdecznie podziękowanie dobroczyńcom z Polski, którzy się przyczynili do akcji pomocy Polakom we Lwowie. Wśród wymienionych osób Małgorzata Maria Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP, poseł Marek Rząsa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz szefowa jego kancelarii Anna Frankiewicz. Część pomocy nadeszła w ramach akcji „Dar mieszkańców Krakowa dla Ukrainy” oraz „Serce dla Rodaka” od Fundacji Dziedzictwo Kresowe w Warszawie.

Konstanty Czawaga

Przez całe życie pracuje jako reporter, jest podróżnikiem i poszukiwaczem ciekawych osobowości do reportaży i wywiadów. Skupiony głównie na tematach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi i życiem religijnym. Zamiłowany w Huculszczyźnie i Bukowinie, gdzie ładuje swoje akumulatory.

X