Wizyta sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej na Ukrainie

W dniach 15-20 czerwca odbyła się wizyta na Ukrainę sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina, który zwiedzał Kijów, Zaporoże i Lwów.

Cel tej wizyty był przede wszystkim powiązany z gestem humanitarnej pomocy Ojca Świętego Franciszka. 24 kwietnia w kościołach w całej Europie przeprowadzono zbiórkę na pomoc ofiarom wojny na wschodzie Ukrainy.

Papieska pomoc ofiarom wojny na Donbasie
Z Kijowa kardynał Parolin udał się do Zaporoża, położonego w pobliżu terenów ogarniętych działaniami zbrojnymi, gdzie spotkał się m.in. z uchodźcami, którymi opiekuje się Caritas-Spes tamtejszej diecezji charkowsko-zaporoskiej i Caritas Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Ks. kard. spotkał się również z przedstawicielami komitetu „Papież dla Ukrainy”. Decyzją papieża Franciszka na czele komitetu stanął biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej Jan Sobiło. On wyznacza trzech pozostałych członków komitetu, a jednego mianują wspólnie Papieska Rada Cor Unum oraz Caritas Internationalis. Mandat komitetu potrwa dwa lata, z możliwością przedłużenia w razie potrzeby. Komitet zajmie się podziałem funduszy uzyskanych podczas ogólnoeuropejskiej zbiórki pieniędzy dla ofiar wojny na Ukrainie bez względu na religię, wyznanie czy przynależność etniczną.

{youtube}PyhBMUnKt00{/youtube}

Kardynał Parolin powiedział, że wnioski o wsparcie finansowe powinny być składane przede wszystkim przez zgromadzenia międzyreligijne lub międzywyznaniowe, istniejące na danym terenie lub przez poszczególnych biskupów, również niekatolickich, jeśli gdzieś takich zgromadzeń nie ma. Również można będzie rozważyć wnioski składane przez inne organizacje. W imieniu komitetu w jego siedzibie oraz na terenie działać będą wolontariusze, których zadaniem będzie wydanie zebranych funduszy na skuteczną pomoc ludności dotkniętej wojną.

Od władz do ubogich
17 czerwca sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin spotkał się w Kijowie z najwyższymi przedstawicielami władz państwowych Ukrainy – prezydentem kraju Petrem Poroszenką, przewodniczącym parlamentu Andrijem Parubijem i ministrem spraw zagranicznych Pawłem Klimkinem. Sekretarz stanu zapewnił, że Ojciec Święty i Stolica Apostolska nie zapominają o problemach Ukrainy i jej obywateli. Podkreślił też, że papież Franciszek stoi na stanowisku nienaruszalności granic państwowych i prawa międzynarodowego.

Tego dnia kardynał Parolin modlił się w rzymskokatolickiej konkatedrze św. Aleksandra i w głównej świątyni greckokatolickiej – katedrze Zmartwychwstania Pańskiego oraz spotkał się ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego arcybiskupem większym Światosławem Szewczukiem.

Przed zakończeniem wizyty, 20 czerwca kardynał Parolin oddał hołd ofiarom manifestacji na Majdanie i ofiarom wielkiego głodu z lat trzydziestych XX wieku. W konkatedrze św. Aleksandra spotkał się z ubogimi stolicy Ukrainy, a w prastarym soborze Mądrości Bożej spotkał się z Wszechukraińską Radą Kościołów i Organizacji Religijnych.

Na Ziemi Lwowskiej
W dniach 18–19 czerwca we Lwowie odbyło się wiele wydarzeń z udziałem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina.

O poranku 18 czerwca na placu przed bazyliką metropolitalną zgromadzili się przedstawicieli duchowieństwa i reprezentanci wiernych z całej archidiecezji lwowskiej, aby na czele z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim przywitać wysokiego gościa, wziąć udział w uroczystej mszy św. i podziękować Bogu za dar odnowienia 25 lat temu struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie.

Kardynał Parolin przybył wspólnie z arcybiskupem Claudio Gugerottim, nuncjuszem apostolskim na Ukrainie. Złożył kwiaty przy tablicy św. Jana Pawła II.

{gallery}gallery/2016/parolin{/gallery}

W uroczystej mszy św. pod przewodnictwem kardynała Parolina wzięli udział również biskupi Kościoła łacińskiego na Ukrainie i biskupi Kościoła greckokatolickiego na czele z arcybiskupem większym Światosławem Szewczukiem, biskupi mukaczewskiej eparchii (diecezji) greckokatolickiej sui juris (swego prawa). Byli obecni też przedstawiciele władz miasta Lwowa i obwodu lwowskiego, dyplomaci. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki złożył w prezencie kardynałowi Parolinowi obraz Pana Jezusa Miłosiernego, wykonany na desce przez malarza i parafianina katedry lwowskiej Andrija Demiańczuka.

W tymże dniu kardynał Parolin otworzył i poświęcił nowe Muzeum Archidiecezjalne, mieszczące się w siedzibie kurii. Jest to pierwsze muzeum kościelne na Ukrainie.

– Zawsze i wszędzie modlimy się o pokój na tej ziemi, aby poprzez dialog i porozumienie dotrzeć do pojednania – zaznaczył kardynał Parolin podczas spotkania z przedstawicielami mediów na dziedzińcu kurii metropolitalnej.

Po południu na obrzeżach Lwowa sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej dokonał poświęcenia terenu i kamienia węgielnego pod budowę kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II oraz placówki Caritas-Spes.

19 czerwca kardynał Parolin uczestniczył w liturgii w greckokatolickiej katedrze św. Jura. W ciągu dwóch dni znalazł także czas na spotkanie z seminarzystami greckokatolickimi. W Brzuchowicach złożył kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II na terenie seminarium archidiecezji lwowskiej, zwiedzał Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego oraz spotkał się z seminarzystami i studentami tej uczelni.

Warto też zaznaczyć, że wieczorem 17 czerwca, w drodze z lotniska do kurii metropolitalnej obrządku łacińskiego kardynał Parolin obejrzał niezwrócony katolikom przez władze miasta Lwowa kościół św. Marii Magdaleny. O poranku następnego dnia wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim przyszedł pod zamkniętą bramę kościoła seminaryjnego Matki Bożej Gromnicznej, który grekokatolicy nie chcą zwrócić łacinnikom. Przed rozpoczęciem uroczystej mszy św. w bazylice metropolitalnej kardynał Parolin spotkał się w przewodniczącym lwowskiej państwowej administracji obwodowej Olegiem Syniutką, a po liturgii poszedł do ratusza na spotkanie z przewodniczącym miasta Lwowa Andrijem Sadowym. O skutkach tych rozmów media nie zostały poinformowane. Wiemy jedynie, że 14 czerwca, przed wizytą sekretarza stanu arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki podczas konferencji prasowej w kurii metropolitalnej zasugerował, że kardynał Parolin z pewnością poruszy problemy, z którymi lwowski Kościół stale zwraca się do władz państwowych i lokalnych.

– Władze państwowe we Lwowie mogą zwrócić nam budynki seminaryjne – uważa arcybiskup Mokrzycki. – Władze lokalne mogą przekazać nam na pełne użytkowanie kościół św. Marii Magdaleny. Chcemy spotkać się także z hierarchami Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i powrócić do spraw majątkowych. Przede wszystkim do zabrania setek kościołów łacińskich bez naszej zgody. Jest to wyraz naszego ubolewania, ciągłych konfliktów, nieporozumień, ponieważ te kościoły zostały, można powiedzieć, skradzione przez Kościół greckokatolicki. Chcemy aby przynajmniej dwa kościoły zostały nam zwrócone przez Kościół greckokatolicki, których on nie potrzebuje. Chcemy apelować do Ojca Świętego Franciszka przez ks. kard. Parolina by wpłynął na Kościół greckokatolicki, by to wielkie oczekiwanie się spełniło. Myślę, że będzie to ważna wizyta dla naszego Kościoła, a także dla Ukrainy – zaznaczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

Można się spodziewać, że w trakcie wizyty kardynała Parolina i jego rozmów z władzami lwowskimi oraz hierarchią Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego te sprawy zostały poruszone. Tymczasem, wieczorem, 20 czerwca, akurat w chwili, gdy na lwowskim lotnisku miała miejsce ceremonia pożegnania z kardynałem Parolinem, w niedalekim Komarnie wybuchł pożar w zabytkowym kościele, który nadal jest w posiadaniu grekokatolików. Władze obwodowe i straż pożarna w mediach ukraińskich podała, że „podczas pożaru w cerkwi greckokatolickiej spłonął ikonostas”. Natomiast z nagrań wideo strażników widać, że ten prowizoryczny ikonostas jest cały, a zgliszcza znajdują się na miejscu ołtarza bocznego z XVIII wieku. I taka jest rzeczywistość.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 12 (256) 30 czerwca – 14 lipca 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X