Wizyta „ad limina” biskupów z Ukrainy

Biskupi Kościoła Katolickiego na Ukrainie udają się z wizytą „ad limina apostolorum”. Od 16 do 21 lutego będą odwiedzać poszczególne urzędy Kurii Rzymskiej w Watykanie i omawiać aspekty działalności Kościoła katolickiego i Kościoła greckokatolickiego. Zostaną przyjęci przez papieża Franciszka, który skieruje do katolickich biskupów dwóch obrządków swoje przesłanie.

Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący Konferencji Episkopatu łacińskiego Ukrainy wystosował z tej okazji list pasterski, w którym wspomniał m. in. o kapłanach, „którzy z wielkim poświęceniem służyli ludowi Bożemu w czasach prześladowań komunistycznych” i o żyjących przez lata w ukryciu osobach zakonnych i o świeckich, broniących świątyń i kapłanów, za co spotykały ich szykany i upokorzenia. „Taką właśnie historię złożymy jako świadectwo wiary, nadziei i miłości, gdy staniemy przy grobach Apostołów, którzy poznali, co to znaczy cierpieć i zwyciężać dla Chrystusa” – napisał metropolita lwowski.

Zapowiedział ponadto, że w Rzymie biskupi będą mówili o dniu dzisiejszym Kościoła na Ukrainie, o toczącej się wojnie i związanych z nią cierpieniach ludzi. „Nasza obecność w Rzymie będzie przypomnieniem całemu światu o prawie do wolności i życia w pokoju” – napisał arcybiskup Mokrzycki. Oznajmił też, że biskupi podziękują papieżowi za każdy gest jego solidarności z mieszkańcami Ukrainy i będą go prosić o dalsze apele do przywódców państw i organizacji międzynarodowych o poparcie tego kraju. „Jest to już trzecia z kolei taka wizyta naszych biskupów w Watykanie – powiedział w rozmowie z KG abp Mieczysław Mokrzycki. – Chcemy zawieźć także nasze radości z rozwoju Kościoła. Kościoła młodego, Kościoła bardzo energicznego, rozwijającego się. Chcemy od Ojca Świętego usłyszeć słowo pokrzepienia”.

Samo określenie ad limina apostolorum dosłownie oznacza „do progów apostolskich”. Termin ten pojawia się już w pierwszych wiekach Kościoła, kiedy to w języku kanoniczno – prawnym tak właśnie określano groby apostołów Piotra i Pawła w Rzymie i wszelkie pielgrzymki wiernych, które miały za cel nawiedzenie miejsca pochówku najważniejszych apostołów. Nazywano je wówczas wizytami ad limina, wizytami do progów. I dokładnie takiego sformułowania użyli ojcowie soborowi, zgromadzeni w Rzymie w 743 roku, za pontyfikatu papieża Zachariasza, gdy ustalili, że biskupi powinni odbywać regularne wizyty u papieża.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 3 (223) za 17-26 lutego 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X